Humanergy Balance

Východisko pro rovnováhu mezi životním prostředím, energií a člověkem

Vložil
Tisková zpráva
09.01.2008 23:45
Zumtobel Lighting

Člověk má svá očekávání, své potřeby a pocity. Jakožto živý tvor potřebuje světlo pro dobrou orientaci, práci a pocit pohodlí. To, že světlo existuje, lidem připadá jako naprostá samozřejmost. Rostliny rostou také vstříc světlu. Je ale jasně rozpoznatelný rozdíl mezi světlem a „světlem“: mezi denním světlem a světlem uměle vytvořeným či mezi jediným zdrojem světla a dynamickou světelnou soustavou.
Vzhledem k tomu, že životní prostředí je stále více znečišťováno, snaha o úspory energie je chápána z pohledu sociálního i ekonomického velmi pozitivně. Společnost Zumtobel upravuje svým konceptem Humanergy Balance rovnováhu mezi lidmi, ekonomickými a ekologickými hledisky světla – vždy s ohledem na estetická řešení.

Člověk a světlo

K tomu, aby se lidé bezpečně přemístili z jednoho místa na druhé, potřebují pro orientaci v prostoru minimum světla. Ale tam, kde je požadována koncentrace, efektivita a kreativita, jsou požadavky na osvětlení daleko vyšší. Požadavky na správné osvětlení záleží na typu vykonávané lidské činnosti. Správné osvětlení při práci s počítačem je jiné, než osvětlení při schůzce se zákazníkem. Osvětlení používaná při prezentacích se velmi liší od osvětlení místa pro běžnou každodenní práci. Nicméně vývoj umělého osvětlení prochází rozmanitými změnami. Osvětlené s využitím více zdrojů a dynamicky se měnící osvětlení vede ke znatelně lepším výsledkům než statická řešení s pouze jedním typem světla.

Světlo jako zdroj emocí

Světlo je součástí námi vnímaného prostředí a má přímý vliv na lidské smysly a duševní pohodu. Jas světla, barva, jeho šíření a dynamika ovlivňují naši náladu. Lidské biologické hodiny jdou podle přírodních změn světla v průběhu dne. Naše zkušenosti a kultura značně ovlivňují naše vnímaní světla. Oproti jižním státům, kde lidé upřednostňují světlo studenějších barev a větší náhlé změny světla, je ve Skandinávii upřednostňováno měkké světlo barev teplých a pomalé světelné změny.

Světlo pro biologické funkce

Dobré osvětlení má blahodárné účinky na lidské zdraví. Výzkum prokazuje že světlo dokonce může zrychlit proces léčení člověka. Jeho vliv pomáhá dokonce léčit některá kožní onemocnění. Navíc modrá složka světla způsobuje, že tělo ztrácí produkci hormonu melatonin během dne a zvyšuje ji večer. Tento hormon může způsobovat nespavost a má zásadní vliv na náš rytmus spánku a bdělosti. Špatné osvětlení může být velmi škodlivé. Slabé a monotónní světlo brzy unaví zrak. I kůže a další částí organismu jsou citlivé na dobré a špatné světlo. Lidé mají mnohem lepší náladu a jsou aktivnější při jasném letním dni než během sychravého listopadu.

Světlo a prostředí - efektivní využití energie

Podle Mezinárodní energetické agentury IEA se na osvětlení spotřebuje průměrně 19% ze světové produkce elektrické energie. Proto zodpovědné a inteligentní využití světla přispívá k energetické efektivnosti. Osvětlení se může významně podílet na šetření energetických zdrojů a snížení emisí CO2 a přispět tak k naplnění dobrovolných i závazných smluv vztahujících se k úsporám energie.

První klíčový faktor je samotný koncept osvětlení. Zahrnuje rozdělení osvětlení na několik částí. Při návrhu osvětlení je snahou naplnit emociální a biologické požadavky na osvětlení pracovního místa i okolního prostředí za současného využívání inteligentně řízených světelných komponent pro redukci energetické náročnosti.

Druhý krok se týká kvality svítidel a světelných zdrojů. Moderní zářivky a některé vysokotlaké výbojky a LED světelné zdroje mohou být smívatelné a jsou evidentně ekonomičtější a vykazují vyšší trvanlivost, než zdroje konvenční.
Nejmodernější technologie, jako je nový PSP + reflektor potažený čistým stříbrem nebo systémy pro zlepšování tepelného proudění v uvnitř svítidla, optimalizují výkon svýtidla a tím pádem snižují energetické náklady.

Nejvyšší potenciál pro úsporu energie je ve využití inteligentně řízených světelných systémů. V ideálním případě lze v budovách s řízeným osvětlením v závislosti na množství přirozeného denního osvětlení dosáhnout až 60% úspor energie. Prokázané úspory až do výše 30 % můžeme dosáhnout systémem řízeným v závislosti na přítomnosti osob, kdy je v nepoužívaných prostorách redukováno omělé osvětlení. Především v budovách s prosklenými fasádami se doporučeje provázání těchto systémů se systémy větracími a klimatizačními. A v neposlední řadě lze dosáhnout optimalizace celkových nákladů, včetně nákladů na osvětlení, automatickým řízením stínících žaluzií.


Humanergy Balance

je světelné řešení pro rovnováhu mezi životním prostředím, energií a člověkem.

Světlo je více než jen spotřebovaná energie. Správné využití světla je zaměřeno na vizuální a biologické požadavky a pocity. Ve snaze nabídnout lidem světlo nejlepší kvality, zkoumá společnost Zumtobel fyziologické a psychologické působení světla a neustále zlepšuje jejich praktické využití - a poprvé přichází s tím, jak je učinit měřitelnými.

ELI - ergonomický světelný ukazatel - udává nový standard ve světelném průmyslu. Určuje ergonomické faktory světla jako jsou samotné osvětlení, optický komfort, pocity a individualita a spojuje je do energeticky efektivního ukazatele. Více informací >


LENI
– numerický faktor světelné energie – poskytuje informace pomocí roční spotřeby energie na čtvereční metr včetně provozu v úsporném režimu.Je také součástí nových evropských norem pro zjišťování spotřeby energie EN 15193. Více informací >


Koncept rovnováhy mezi člověkem a energeticky úsporným světlem vylepšuje oba aspekty světla:

Lidské Aspekty + Energetická Úspora = Humanergy Balance

Humanergy Balance, koncept světelného řešení pro rovnováhu mezi životním prostředím, energií a člověkem, se střetává s požadavky na optimální kombinaci kvality osvětlení se využitím potenciálu technologických inovací.

> Více o Humanergy Balance (anglicky)


Zumtobel Lighting
Vlastislavova 11, 140 00 Praha
tel: +420 241 740 301
fax: +420 241 740 308
e-mail: praha@zumtobel.com
www.zumtobel.cz


> Stránka společnosti Zumtobel v katalogu