FENIX Jeseník představil výsledky loňského roku i inovace v sortimentu

Vložil
Pavlína Drbálková
16.11.2012 10:10
Fenix Trading s.r.o.

Na tiskové konferenci skupiny FENIX Jeseník, která za účasti majitele a ředitele společnosti ing. Cyrila Svozila a vedoucího tuzemského obchodu Miroslava Petra proběhla v září v Litoměřicích a Terezíně, představili zástupci firmy výsledky hospodaření, referenční objekty s elektrickým vytápěním a výrobkové inovace.

opevnění města Terezín - objekt Kavalír II
Oficiální část probíhala v Litoměřicích a jako již tradičně byla tisková konference spojena s představením zajímavé realizace, u které našly uplatnění výrobky z nabídky společností. Po loňské Zlaté uličce na Pražském hradu to letos bylo cca 300 kusů topných panelů ECOSUN, umístěných v historické součásti opevnění města Terezín - objekt Kavalír II. Nově rekonstruované prostory v tomto objektu budou po dokončení využity pro stálou výstavní expozici, jejíž součástí bude historie života obyvatel pevnostního města, historické expozice, dokumentace stavebních technik a pevnostní architektury. Zároveň zde budou k vidění ukázky řemesel nebo částí vojenského výcviku. Bastion 2 a Kavalír 2 jsou součástí kulturní památky Opevnění Hlavní pevnosti Terezín.

V úvodu oficiální části prezentoval Ing. Cyril Svozil ekonomické výsledky, jejich strukturu i faktory, které chod firmy ovlivňovaly a ovlivňují. Série každoročního růstu tržeb, která se datuje od roku 2000, pokračovala i v roce 2011 - tržby celé skupiny za loňský rok dosáhly výše 1 128 mil. Kč, 90% tržeb generoval export, na českém trhu firma utržila 10%. Více jak 57% tržeb generuje podlahové vytápění, prezentované topnými rohožemi ECOFLOOR a foliemi ECOFILM. Toto vytápění se uplatňuje na všech trzích, kde společnost působí a je to univerzální a globální produkt. Elektrické podlahové vytápění FENIX lze najít v hotelích, kancelářích, muzeích, velmi silný segment představují nízkoenergetické rodinné domy, kde poptávka po nízkoteplotních velkoplošných elektrických topných systémech v posledních letech výrazně roste. Roste i poptávka po všech typech sálavého vytápění, zejména u panelů ECOSUN se meziročně v roce 2011 zvýšily tržby o více jak 26%. Čtvrtinu tržeb skupiny FENIX tvoří regulace a regulační systémy elektrického vytápění.

Jedním z cílů pro loňský rok byla stabilizace výrobních kapacit skupiny, proto společnost investovala do vybudování nových výrobních a skladových kapacit v závodech v ČR a ve Velké Británii cca 40 milionů Kč, došlo také k přestěhování závodu Ceilhit v Barceloně do nového objektu. Investice v hodnotě 50 milionů Kč je tady rozložena do tří let.

V loňském roce společnost zaznamenala výrazný růst prodeje v zemích jako Francie, Rusko, Německo, Rakousko, Finsko, Holandsko a Rumunsko, letos se už projevují problémy na trzích Evropské unie. Ve Francii, Španělsku, Velké Británii letos FENIX zaznamenal výrazné poklesy a v reakci na tento vývoj firma hledá další trhy, kterými bychom tyto výpadky nahradila. Prioritou zahraničního obchodu byl aktivní průnik na trh USA, kde se podařilo zahájit v květnu 2011 první dodávky. Už v loňském roce vedení firmy předpokládalo problematický vývoj v některých zemích EU, proto pokračovalo v posilování diverzifikace trhů. Aktivní obchodní politiku cílí skupina FENIX na dosud nepokryté či ne zcela pokryté oblasti jako jsou Turecko, Balkán, okrajové země bývalého Sovětského Svazu, Blízký východ a další. Zahájeny byly dodávky do Jordánska, Libanonu a Izraele, nalezen byl silný partner v Kazachstánu.

Jako rizika prezentoval ing. Cyril Svozil postupující regulaci a omezování volného
trhu v rámci EU a dlouhodobé zhoršování ekonomické situace v EU.

V rámci prezentace referenčních objektů představil Miroslav Petr několik rodinných domů, u nichž FENIX dlouhodobě sleduje výdaje za vytápění a celkovou spotřebu elektrické energie. Všechny prezentované údaje potvrzují, že pro rodinné domy, jež se svými parametry blíží k hranici NED, již není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde již tak malá, že například u tepelných čerpadel, přestože dokáží vyrobit teplo nejlevněji, je návratnost investice delší než životnost zařízení a tím se stává nevýhodnou.

Klíčovým faktorem pro úspory je i dobrá regulovatelnost elektrického vytápění. Velkou pozornost proto věnuje management společnosti vývoji nových výrobků v této oblasti. I tady je FENIX úspěšný, zdárně byl například dokončen společný vývoj nového dotykového termostatu  FENIX TFT, který se již prodává i v České republice.
0 komentářů
přidat komentář

Související články