Co nového v Nové Pace?

Moderní cestování do ráje Českého

Vložil
Lenka Šubrtová
23.11.2021 10:15

Nová Paka, malé město ležící mezi turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš, je pomyslnou branou do Českého ráje. Od letošního roku se může pochlubit také velmi zdařilou rekonstrukcí autobusového nádraží. Cestující se poprvé v historii města dočkají moderního terminálu s krytou halou, která jim poskytne zázemí v prosklených čekárnách, součástí je sociální zařízení i kolárna. Také prostranství kolem nového autobusového nádraží se změnilo k nepoznání. Nově byla zrenovována a přesunuta na důstojné místo socha Merkura od Vojtěcha Suchardy. Zmizela jednotlivá zastřešená nástupiště i nevzhledné zelené zábradlí a své místo zde našli dokonce prehistoričtí obojživelníci.

Dopravní terminál vznikl podle vítězného projektu ateliéru Loca Plan. V anketě o něm rozhodli obyvatelé města, stejně jako o samotném záměru: rekonstruovat stávající nádraží, vybudovat nový terminál nebo zachovat stávající. Rekonstrukci si zvolilo 62 % respondentů.

Výrazným prvkem zelené střechy nové odbavovací haly je kulatý průhled, kterým jednoho dne vykoukne nad město strom. Jedná se o Jinan dvoulaločný, známý jako Ginkgo biloba a jeho výběr odkazuje na Český ráj, první evropský geopark UNESCO v ČR. Významnou roli hraje nový autobusový terminál nejen v rámci dopravy, ale celkového urbanismu města. Tvar a zalomení střechy není náhodné. „Naším cílem bylo přinést nový městotvorný prvek,“ vysvětluje Ing. arch. Ondřej Duchan a dodává: „stavbu jsme modelovali tak, abychom zachovali průhledy na okolní památky a v opačném pohledu od kláštera jsme plochu střechy zjemnili použitím vegetace.“  Oproti původnímu nádraží, které zabíralo celou plochu, se s novou stavbou podařilo znovu zapojit ulici Biskupská do života lidí.

Promyšlené stavbě sekunduje také moderní mobiliář. Ten dodala česká firma mmcité a jedná se nejen o lavičky, ale také stojany na kola, odpadkové koše, mříže ke stromům, zahrazovací sloupky a označení zastávek. Betonovou stavbu zjemňuje trojramenná lavice Woody. Venkovní lavička inspirovaná estetikou uskladněného řeziva je tvořena masivním roštem z dřevěných desek pevně stažených šesticí nerezových šroubů. Mohutný blok spočívá na opticky subtilních ocelových nožkách, jako by se v celé své těžkopádnosti nad dlažbou vznášel. Lavička je zcela bezúdržbová, dřevo je ponecháno bez jakéhokoliv nátěru, je pouze impregnováno proti škůdcům, a přirozeně a krásně stárne. Znát ji budete možná také z vrcholku nejvyšší evropské hory Mont Blanc. Oproti tomu sezení ve vnitřní čekárně tvoří nepravidelně rozmístěné černé kovové lavice Radium navazující na železné sloupy konstrukce.

S moderním terminálem se markantně zvýší i počet parkovacích míst. Další přibyly na protějším zrenovovaném parkovišti Na Tržišti, které zdobí netradiční vodní prvek. Fontána připomíná pomyslný soutok Rokytky a Brdského potoka a hlídají ji bronzové sochy krytolebců. Zástupce vymřelého starobylého obojživelníka, žijícího v období svrchního devonu do spodní jury, vytvořil místní sochař Albert Králíček. Každý z „drobečků“ měří přes dva metry, široký je půl metru a váží kolem osmdesáti kilogramů.

Cena nového autobusové terminálu se vyšplhala na 65 milionu korun. „Dotace z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a Ministerstva pro místní rozvoj pokryla většinu nákladů. Celkem 48,5 milionu korun,“ potvrdil novopacký starosta Josef Cogan. Podle radnice jde o největší investiční akci za posledních pět let.

INFORMACE
Autor projektu: architektonické studio Loca Plan s.r.o.
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Subdodavatel městského mobiliáře: mmcité a.s.
Cena stavby byla 65 mil. kč.
Dotace s EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Ministerstva pro místní rozvoj činí 48.5 mil. Kč.

Produkty mmcité: Arbottura mříže ke stromům, lavice Radium, Sinus, Woody, stojany na kola Velo, stolky Bistrot, lavice Sinus, označení zastávky, zahrazovací sloupky Lotlimit, odpadkové koše Crystal

0 komentářů
přidat komentář