Autodesk uvádí nová řešení pro informační modelování budov

Nové verze aplikací Revit, AutoCAD Civil 3D a Autodesk NavisWorks pomáhají stavebním týmům a inženýrům vytvářet lepší projekty s inovativními návrhy

Vložil
Tisková zpráva
09.04.2008 23:50
Autodesk, s.r.o.

Jednou z novinek platformy Revit 2009 je osvědčený výkonný vizualizační nástroj mental ray®
Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu, oznámila na své regionální tiskové konferenci Autodesk World Press Days Europe 2008 nové verze softwarových řešení pro informační modelování budov (Building Information Modelling - BIM): Revit Architecture 2009, Revit Structure 2009, Revit MEP 2009, AutoCAD Civil 3D 2009 a Autodesk NavisWorks 2009. Pod pojmem informační model budovy se rozumí integrovaný pracovní postup založený na koordinovaných, spolehlivých informacích o projektu ve všech fázích navrhování, výstavby a provozu budov. Nasazením řešení BIM mohou architekti, inženýři, stavební dodavatelé a investoři snadno vytvářet koordinované digitální návrhové informace a dokumentaci, používat tyto informace k přesnému předvídání výkonu, vzhledu a nákladů a spolehlivě realizovat projekty rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí.


„Poptávka po inovacích a účinnosti při navrhování budov, stavebním inženýrství a výstavbě podněcuje čím dál větší prosazování technologií BIM ve stavebnictví,“ říká Jay Bhatt, senior viceprezident, Autodesk AEC Solutions. „Autodesk neustále pracuje na zdokonalování technologií, které poskytují našim zákazníkům konkurenční výhody a návrhové inovace. Naše řešení BIM představují ucelené, efektivní návrhové a analytické nástroje a dále rozvíjejí revoluci pracovních postupů, kterou vyvolala platforma Revit.“
3D modelovací technologie Autodesku pomáhají zákazníkům chápat a zlepšovat výkon a fungování navrhovaných budov předtím, než jsou postaveny. Prostřednictvím vysoce uznávaných analytických technologií Robobat, Intelisolve a NavisWorks – které jsou nyní součástí portfolia Autodesku – pomáhají řešení BIM generace 2009 architektům, inženýrům a návrhářům přijímat lepší návrhářská rozhodnutí v dřívějších fázích procesu. Inovovaná řešení BIM také usnadňují spolupráci na projektech a poskytují lepší integraci mezi stavebním navrhováním, stavebním inženýrstvím a dílčími stavebními profesemi.

Platforma Revit

Platforma Revit obsahuje vylepšení všech specializovaných řešení pro architekty a inženýry. Udržuje informace koordinované, aktuální a přístupné v integrovaném digitálním prostředí, poskytuje projektovým týmům jasný celkový přehled o jejich návrzích a optimalizuje rozhodovací proces. Novinky platformy Revit:

Revit Architecture 2009 (BIM pro architekty a návrháře) umožňuje zákazníkům zachytit prvotní návrhové koncepty se zdokonalenými analytickými a vizualizačními funkcemi prostřednictvím:
 • vylepšených funkcí pro dlouhodobě udržitelný návrh a energetickou analýzu, které umožňují snadno vyměňovat data s partnerskými aplikacemi,
 • zdokonalené vizualizační funkčnosti s novým renderovacím jádrem Mental Ray, které poskytuje větší rychlost, kvalitu a použitelnost.

Revit Structure 2009 (BIM pro stavební inženýry, návrháře a projektanty) byl obohacen o lepší modelovací a dokumentační funkce a je kompatibilní s řešeními Robobat, které Autodesk po akvizici nově zařadil do svého portfolia. Sada AutoCAD Revit Structure Suite nyní obsahuje i aplikaci AutoCAD Structural Detailing, která umožňuje:
 • podrobné rozkreslování ocelových a železobetonových konstrukcí a dílenských výkresů,
 • tvorbu špičkových výkresů bednění.
Autodesk 3dUI zahrnuje technologie ViewCube™ a SteeringWheels™, dva intuitivní interaktivní navigační nástroje. Nabízí tak sjednocení ovládání různých 3D produktů společnosti Autodesk.


Revit MEP 2009 (Revit pro projektování technického zařízení budov) poskytuje zákazníkům podrobné, specifické modelovací funkce, například:
 • klimatizační jednotky, komerční kompresory, střešní klimatizační jednotky a vysoce účinná vodní tepelná čerpadla.

Autodesk NavisWorks 2009

Řešení Autodesk NavisWorks rozšiřuje hodnotu technologií BIM tím, že umožňuje sdružovat stavební informace s daty a geometrií z jiných zdrojů. Integrací informací o budově, dat a geometrie umožňují řešení Autodesk NavisWorks dosáhnout nejlepší možné představy o celém projektu, i když se používají různé softwarové platformy a aplikace. Přispívají tak k lepší koordinaci, spolupráci a hladkému průběhu návrhových a stavebních projektů. S řešeními Autodesk NavisWorks uživatelé mohou:
 • sdružovat návrhové modely a data z dokumentů vytvořených v aplikacích Autodesku i jiných dodavatelů,
 • vytvářet komplexnější pohledy na projekty, analyzovat a simulovat návrhy před zahájením výstavby,
 • přijímat lepší návrhářská a stavební rozhodnutí a rozvíjet hodnotu investic do návrhového softwaru.

Řešení Autodesk NavisWorks se skládá ze čtyř softwarových produktů: Autodesk NavisWorks Review slouží k základnímu sdružování modelů; Autodesk NavisWorks Simulate obsahuje NavisWorks Review a přidává funkce časové osy a 4D; Autodesk NavisWorks Manage dále přidává funkce zjišťování kolizí, umožňuje hladce vizualizovat všechny typy modelů, přesně replikovat návrhy, simulovat 4D stavební rozpisy a zjišťovat kolize. Díky tomu všichni, kteří se projektu účastní, pracují na stejné digitální stránce, ať vytvářejí, zobrazují nebo posuzují 3D modely. Autodesk NavisWorks Freedom je bezplatný prohlížeč souborů ve formátech Autodesk NavisWorks NWD a 3D DWFTM.

AutoCAD Civil 3D 2009

AutoCAD Civil 3D 2009 přináší výhody informačního modelu budovy pro stavební inženýrství, od zeměměřičství a návrhu až po odevzdání dokumentace a 3D modelů pro satelitní řízení strojů při výstavbě. Nejdůležitější nové funkce aplikace AutoCAD Civil 3D 2009:
 • Komplexní řešení hydrauliky a hydrologie dešťových vod pro návrh dešťových odpadních kanálů, analýzu rozvodí, modelování zadržovacích nádrží a analýzu propustků.
 • Komplexní geodetická funkčnost, která umožňuje uživatelům přímo importovat surová data, upravovat výsledky měření a vytvářet body, údaje a povrchy, které jsou přímo integrovány do modelu na podporu návrhového procesu.
 • Navrhování silnic na základě kritérií, které zajišťuje shodu s místními projekčními požadavky například na délku zastavení, rozhledu a vzdálenost světel.
 • Možnost snadné implementace řešení pro sdílení dat modelů mezi projektovými týmy pomocí standardních externích referencí AutoCADu a inteligentních datových zástupců aplikace Civil 3D (bez nutnosti používat aplikaci Autodesk Vault).


O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.