Autodesk představuje svou globální vizi pro návrhový software

Generální ředitel Autodesku na celosvětové akci pro tisk nastínil strategické směřování společnosti

Vložil
Tisková zpráva
02.03.2007 11:00
Autodesk, s.r.o.

SAN FRANCISCO, 14. února 2007 – Carl Bass, prezident a generální ředitel společnosti Autodesk, naznačil na akci World Press Day strategické směrování společnosti a vyslovil svou vizi fundamentální přeměny procesů navrhování s ohledem na výkon, estetickou hodnotu a komfort uživatelů.


Před novináři a analytiky z celého světa Bass podrobně popsal hlavní globální faktory, které ovlivňují navrhování, a nastínil záměr společnosti Autodesk pomáhat firmám nově definovat návrhové procesy, aby podněcovaly inovace a poskytovaly konkurenční výhodu. Prostřednictvím nejmodernějších 2D a 3D návrhových technologií chce Autodesk vybavit zákazníky v rozmanitých odvětvích pro praktické testování, změny a zdokonalování jejich nápadů v počátečních stádiích návrhového procesu. Jeho nové produkty jim pomohou šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace.
Ve světě, kde globalizace neustále rozšiřuje spektrum možností dostupných zákazníkům, se skvělý design stal možností, jak vystoupit z davu,“ řekl Bass. „Naštěstí pro Autodesk nebyla nikdy lepší doba být lídrem v oblasti návrhového softwaru. Posláním Autodesku je zpřístupnit nesmírně účinnou možnost prakticky testovat nápady před jejich realizací pomocí 2D a 3D návrhových nástrojů, které pomáhají firmám všech velikostí na nejrůznějších místech a v různých odvětvích naplno využívat možnosti návrhových inovací.“

Inovativní návrhy vyžadují víc než estetiku
Bass identifikoval pět hlavních globálních sil, které vyvíjejí velký tlak na společnosti, aby inovovaly a zároveň řešily společenské a ekologické problémy. Rozvíjející se ekonomiky, boom celosvětové infrastruktury, a to jak dálnic, tak například energetických sítí, vzestup střední třídy v zemích, jako je Čína, nutnost dlouhodobě udržitelného návrhu a nástup „digitálního životního stylu,“ to vše zvedá laťku úspěchu. Pro společnosti, které si chtějí udržet konkurenceschopnost a ziskovost, tak jsou inovace jedinou možností.
Bass poznamenal, že v důsledku těchto skutečností zákazníci Autodesku nově uvažují nad návrhovým procesem, aby byli schopni lépe chápat informace vyjádřené geometrií výkresu, zejména funkci a pravděpodobný pocit uživatele z daného návrhu. Na příkladech práce předních zákazníků Bass vysvětlil, jak včasná představa o dojmu návrhu na zákazníka pomáhá společnostem získat náskok při uvádění úspěšných konceptů na trh.
Aby si návrháři dokázali realisticky představit dojem z nápadů před jejich realizací, musí nejen vědět, jak bude nápad vypadat, ale také jak bude ve skutečnosti fungovat. Právě s tím pomáhají zákazníkům vyspělé 3D návrhové technologie Autodesku, jež umožňují vytvářet plně funkční digitální prototypy. Na nich mohou firmy vizualizovat, simulovat a analyzovat praktické fungování konceptů. Toto integrované prostředí umožňuje zákazníkům nejen vidět, ale také „zažívat“ jejich nápady ještě předtím, než něco skutečně vytvoří, proaktivně měnit návrhy a dodržovat principy dlouhodobě udržitelného návrhu.
Uskutečňování změn v raných fázích vývoje dává společnostem všechny výhody návrhových inovací – zejména finanční výhodnost, efektivitu, rychlejší uvádění výrobků na trh, lepší kvalitu a výkon – které v rychle se měnící globální ekonomice znamenají konkurenční výhodu.

HOK, Palumbo Motorcar prakticky testují nápady před jejich realizací
Globální architektonická a inženýrská firma HOK a odvážná americká společnost Palumbo Motorcar, která se zabývá navrhováním a výrobou koncepčních vozů, byly mezi zákazníky, kteří společně s Bassem vysvětlovali, jak využívají digitální prototypování ke zvyšování produktivity a zajištění konkurenční výhody.
Architektonické, inženýrské a stavařské disciplíny ve stavebnictví zvyšují efektivitu své práce a spokojenost klientů vytvářením digitálních prototypů budov pomocí aplikací, které pracují s tzv. informačním modelem budovy (BIM). Patrick MacLeamy, generální ředitel společnosti HOK, hovořil o tom, jak jeho firma agresivně nasadila BIM platformu Autodesku Revit a využívá software Autodesku jako Revit, 3ds Max a Autodesk VIZ při navrhování staveb, inženýrské práci a vizualizacích. Týmům HOK umožňuje platforma Revit integrovanou praxi –to znamená, že architekti, inženýři, návrháři a dodavatelé mohou navrhovat a odhadovat stavební náklady s využitím digitálních prototypů. Budovy mohou zdokonalovat precizním vylaďováním nápadů a přitom mají kontrolu nad možnostmi rozpočtu, takže pak nemusí v průběhu výstavby řešit, kde ušetřit. Aplikace Revit je také zásadní součástí praxe dlouhodobě udržitelného návrhu společnosti HOK a jejího úsilí o úsporu světových přírodních zdrojů. HOK jako největší architektonická firma na světě má na kontě oceňované budovy jako Národní muzeum letectví a kosmonautiky ve Washingtonu, Darwinovo centrum v londýnském Muzeu přírodní historie nebo stadión Telstra v Sydney, dějiště olympijských her 2000.
Jason a Joe Palumbo vysvětlili, jak Palumbo Motorcar chce využít růst trhu s hybridními vozidly a vysoce výkonnými sportovními vozy, který podle odhadů představuje obchodní příležitost v celkové hodnotě 3 miliardy dolarů. Společnost pracuje na návrhu převratného koncepčního vozu Palumbo M-80 s hybridním plynovým a elektrickým pohonem. Ten má poskytovat ohromnou rychlost a zrychlení s mimořádně příznivou spotřebou paliva a minimálním dopadem na životní prostředí. Výrobou digitálních prototypů v aplikacích Autodesk Inventor a Autodesk AliasStudio zkrátili inženýři Palumbo Motorcar návrhovou fázi prototypování téměř o 75 procent a výrazně tak urychlili přípravu vozu na výrobu.
Možnost předvídat reálný dojem uživatelů z výrobků má významné dopady v těch oblastech, které jsou poznávací značkou největších inovátorů světa. Podle globální poradenské firmy Booz Allen Hamilton, která se specializuje zejména na strategické a technologické poradenství, jsou nejúspěšnějšími společnostmi žebříčku Global Innovation 1000 ty, které vykazují výrazné schopnosti ve čtyřech klíčových oblastech: v generování nápadů, výběru projektů, vývoji produktů a jejich komercializaci (viz zpráva A Select Set of Companies Sustain Superior Financial Performance While Spending Less on R&D Than Their Competitors, vydaná 13. listopadu 2006). Pomocí nástrojů pro vizualizaci, analýzu a simulaci mohou nápadité společnosti urychlit rozhodování ve všech těchto funkcích, šetřit náklady a urychlit uvádění skvělých nápadů na trh.


O společnosti Autodesk
Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.

Související články