Polyfunkční centrum Adamov

Vložil
Pavlína Drbálková
13.04.2012 08:45
Architektonický ateliér ARCHIX využil software Revit Architecture pro rozsáhlý projekt stavebních úprav a přestavby polyfunkčního centra. "Revit nám pomohl udržet  celý projekt pohromadě během složité rekonstrukce, umožnil přechod z již rozpracovného prováděcího projektu zpět do studie, když bylo třeba v aktualizované podobě předložit studii klientům developera."  Ing. arch. Martin Kubeš (jednatel společnosti, ARCHIX s.r.o.)
A R C H I X s.r.o., případová studie Autodesk, řešení Autodesk Revit Architecture
Charakteristika společnosti:
ARCHIX s.r.o., počet zaměstnanců: méně než 10
Obor: Architektonický ateliér / Architektura a stavebnictví
Na trhu působí od roku 2000 (2006)
Nejvýznamnější zákazníci: Ponava Centrum a.s., AVUS REALITY s.r.o.

Projekt
Stavební úpravy a přestavba polyfunkčního centra Adamov
Komerční polyfunkční centrum se supermarketem, kavárnou, drogerií, restauracemi a dalšími obchodními plochami včetně parkoviště a zpevněných ploch.
Komerční plocha: 2 540 m2
Prodejní plocha: 1 243 m2
Administrativní plocha: 421 m2
Plocha komunikací: 546 m2
Plocha příslušenství: 370 m2

Počet parkovacích míst:  88
Obestavěný prostor: 12 341 m3
Orientační hodnota stavby: 40 000 000 Kč

Stupeň: STS, DUR, DSP, DPS
Příprava projektu: 2008 – 2010 s přestávkami
Realizace: leden 2010 – duben 2011

Architekt: ARCHIX s.r.o.
Investor: AVUS REALITY s.r.o.

Polyfunkční centrum Adamov
Architektonický ateliér ARCHIX využil software Revit Architecture pro rozsáhlý projekt stavebních úprav a přestavby polyfunkčního centra.
Ateliér ARCHIX se zaměřuje na projekční činnost v oblasti staveb a interiérů, zpracovává návrhy nových bytových i průmyslových budov. Tým architektů se též zabývá řešením interiérů a designem nábytku.  Preferujeme osobitý přístup k jednotlivým projektům. Kreativní řešení návrhů reflektuje soudobé tendence v architektuře na domácí i zahraniční scéně. Ateliér zajišťuje projektovou dokumentaci ve všech stupních, včetně zhotovení prováděcí dokumentace a osobní spoluúčast při provádění díla formou autorského dozoru. Ateliér vznikl v roce 2000 nejprve jako sdružení fyzických osob pod názvem ATELIER 4M a od roku 2006 funguje jako společnost ARCHIX, s.r.o. a již pátý rok využívá produkty AutoCAD, Revit Architecture a 3ds Max Design.

Záměrem projektu Stavební úpravy a přestavba polyfunkčního centra Adamov byly stavební úpravy původního kulturního domu v Adamově, který byl před realizací navržených stavebních úprav nevyužitý a chátral. Součástí rozsáhlých stavebních úprav byly rovněž úpravy a opravy stávajích ramp, které jsou součástí objektu. Záměrem bylo využít prostory polyfunkčního centra pro zřízení supermarketu, komerčních prostor, sportovního zařízení, restaurace a administrativních prostor.

Samostatně stojící objekt polyfunkčního centra Adamov se nachází v blízkosti centra města Adamov.  Areál je ohraničen ulicí Nádražní (komunikace II. třídy) a řekou Svitavou. V blízkosti se nachází železniční trať Brno – Česká Třebová a železniční stanice Adamov zastávka. Původní objekt byl členěn do dvou dilatačních celků – budovy A a budovy B, které byly původně využívány jako velkokapacitní kuchyně s víceúčelovým sálem, resp. jako divadlo a kino. Původní objekt měl čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží.

Stavební úpravy, které byly součástí projektu, zahrnovaly v případě budovy A rozsáhlou úpravu vnitřních prostor. V rámci projektu byla provedena demolice hlavního schodiště v rozsahu všech podlaží, otvory ve stropních konstrukcích byly vyplněny novými stropními konstrukcemi a byly odstraněny některé vnitřní nenosné příčky. Střešní konstrukce byla ponechána v původním stavu a byly doplněny tepelně izolační podhledy. Úpravy vnitřních prostor budovy B zahrnovaly demolice schodišť, odstranění stropních konstrukcí a prohloubení některých částí stavby do suterénu vyžadující výrobu základových pasů  a stěn. V rámci úpravy členění vnitřního prostoru byla i v této části stavby provedena demolice některých příček a následně byly vybudovány nové zděné konstrukce. V budově B byly rovněž odstraněny stropní konstrukce a vyrobeny nové navržené jako plechobetonové desky uložené na ocelových stropních nosnících. Nově osazené stropní nosníky opatřené čelními deskami byly kotveny pomocí lepených kotev do stávajících betonových průvlaků, případně uloženy do kapes v nosných stěnách. Střešní konstrukce byla provedena jako pochůzná s nosnou konstrukcí z původních i nových sbíjených dřevěných vazníků. Nově byly provedeny tepelně izolační podhledy. Dalšími součástmi stavebních úprav v obou budovách bylo vytvoření nových bezbariérových přístupů, nové podlahy, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, resp. opláštění části stavby předfasádním systémem, atd. Součástí projektu byly také úpravy vnějších prostor, které jsou součástí areálu. Tyto úpravy zahrnovaly úpravu stávajícího parkoviště s kapacitou 88 parkovacích stání a rovněž úpravy stávajících vjezdů a výjezdů připojujících areál k ulici Nádražní a zřízení dalšího nového komunikačního připojení. Pro odvodnění komunikací v areálu, střech obou budov a terasy byla navržena nová dešťová kanalizace odvádějící vodu do řeky Svitavy. Součástí projektu bylo také zřízení čističky odpadních vod umístěné na kanalizaci odvádějící splaškové odpadní vody. Parkoviště a další zpevněné plochy byly opatřeny novým veřejným osvětlením. Návrh komunikací řešila firma ARCHIX ve spolupráci s firmou Dopravní studio UM, Ing. Miloslav Ustohal, Ing. Jitkou Erbenovou a společností LDH spol. s r.o. s využitím AutoCADu.Na projekt stavebních úprav dále navazovaly samostatné projekty elektroinstalací, vytápění, vzduchotechniky, atd. Tyto projekty zpracovala firma ARCHIX ve spolupráci s firmou LDH spol. s .r.o.

Prováděcí dokumentace se v případě tohoto projektu často měnila, a to i během vlastní realizace stavby, neboť přicházeli noví nájemci komerčních ploch budovy s novými požadavky. V tomto období byl vyvíjen maximální tlak na flexibilitu a rychlost předávání úprav jednotlivých částí dokumentace a Revit Architecture tak dostal jedinečnou příležitost ukázat své silné stránky.

Ateliér v současné době využívá Revit Architecture pro zpracování veškerých projektů. Jeho nejvetší výhodou je efektivita práce a související úspora času. Zaměstnanci ateliéru uvádějí výsledné časové úspory v rozmězí 50-60 % v případě studií a 30 % u projektů ve vyšších stupních. Další výhodou Revitu Architecture je dle architektů komplexnost a možnost zpracování modelu a výsledné dokumentace od studie až po prováděcí dokumentaci a dále potom flexibilita při změnách řešení, která je výhodou zejména ve fázi studie. Revit Architecture se však osvědčil také ve fázi prováděcího projektu, kdy ještě během výstavby docházelo ke změnám zadání a díky Revitu bylo možné na tyto změny rychle reagovat.
0 komentářů
přidat komentář

Související články