Autodesk aktualizuje platformu Revit pro informační modelování budov

Zdokonalené aplikace a nová funkčnost přinášejí jiné pojetí tradičního návrhového procesu

Vložil
Tisková zpráva
06.03.2007 12:10
Autodesk, s.r.o.

SAN FRANCISCO, 13. února 2007 – Na své akci World Press Day představila společnost Autodesk nové verze svých aplikací řady Revit pro informační modelování budov (BIM) a také rozšířené portfolio řešení, jež reaguje na vývoj průmyslových nároků na produktivitu a efektivitu. Nové verze aplikací postavených na platformě Revit poskytují okamžitou konkurenční výhodu, lepší koordinaci a kvalitu a také vylepšenou podporu metod dlouhodobě udržitelného návrhu. V praxi to pomůže stavět lépe fungující budovy a architektům, inženýrům i širším stavebním týmům to pomůže k vyšší ziskovosti.

„Informační modelování budov urychluje tempo změn ve stavebním průmyslu a postupně se stává normou v disciplínách navrhování budov a staveb,“ řekl Jay Bhatt, viceprezident divize Autodesk AEC Solutions. „Nové verze aplikací založených na platformě Revit pomohou našim zákazníkům získat ještě větší užitek z informačního modelování budov, přetvářet tradiční pracovní procesy v oblasti navrhování a díky lepším informacím pro rozhodování také odstranit nákladnou komplikovanost, chyby a prodlevy.“

Vylepšení informačního modelu budovy nově definuje návrhový proces
Vzhledem ke stále globálnější a komplikovanější povaze navrhování, inženýrské práce a výstavby, náročnějšímu podnikatelskému prostředí a také širšímu využívání metod BIM se úlohy architektů, inženýrů a projektantů ve stavebním procesu mění. Pod pojmem informační model budovy (BIM) se rozumí vytváření a používání koordinovaných, konzistentních a počítačově zpracovatelných informací o stavebním projektu. Takové informace jsou zásadní pro efektivnější rozhodování o návrzích, vytváření přesné stavební dokumentace, předpovídání provozních vlastností, odhadování nákladů a plánování výstavby, rovněž jsou neocenitelné při řízení provozu budov. Robustní parametrické jádro platformy Revit, kterou Autodesk účelově vyvinul pro informační modelování budov, automaticky koordinuje všechny změny v návrhu, dokumentaci a analýzách. Platforma Revit udržuje informace koordinované, aktuální a přístupné v integrovaném digitálním prostředí a poskytuje tak architektům, inženýrům, stavitelům a majitelům budov jasnou celkovou představu o jejich projektech. Zároveň jim pomáhá rychleji přijímat kvalitnější rozhodnutí.
Autodesk ve snaze o lepší přizpůsobení produktů potřebám a požadavkům zákazníků změnil názvy několika aplikací postavených na platformě Revit. Softwarové produkty Revit Architecture 2008 (dříve Revit Building), Revit Structure 2008 a Revit MEP 2008 (dříve Revit Systems) podporují nové způsoby práce architektů, návrhářů, projektantů a inženýrů. Pomáhají jim předvídat, analyzovat a zajišťovat lepší fungování budov.

Revit Architecture 2008
Aplikace Revit Architecture, vytvořená účelově pro informační modelování budov, kopíruje reálný svět staveb, takže architekti a návrháři mohou pracovat v celkovém kontextu, a ne pouze na dílčích elementech, například plánech podlaží, řezech a bokorysech. Revit Architecture 2008 (kromě vylepšení mnoha robustních funkcí tohoto vyzrálého produktu) přináší:
  • vylepšenou správu informací z propojených modelů a zdokonalenou podporu souborů DWF,
  • modul plug-in pro Google Earth, který umožňuje publikovat modely Revitu do mapové funkčnosti aplikace Google Earth,
  • lepší interoperabilitu s animačním softwarem Autodesk 3ds Max, který pomáhá architektům komunikovat návrhy s ostatními zainteresovanými stranami.

Revit Architecture 2008 také přináší nové funkce na podporu dlouhodobě udržitelného návrhu včetně analýzy materiálů, množství, spotřeby energií a osvětlení. Díky zdokonalené funkčnosti gbXML (Green Building Extensible Markup Language) mohou návrháři rychle zpracovávat energetickou analýzu a studovat výkonnost budov pomocí nástrojů například od společností Green Building Studio, Inc. a IES Ltd.

Revit Structure 2008
Revit Structure 2008 nově definuje pozemní stavitelství tím, že usnadňuje stavebním inženýrům, návrhářům a projektantům navrhování a vizualizaci konstrukcí. Nová verze, postavená na technologii správy parametrických změn Revit umožňuje stavebním inženýrům snáz vytvářet informační modely budov a související stavební dokumentaci pomocí nových funkcí, například:
  • nových modelovacích nástrojů pro parametrické konstrukční nosníky, zakřivené konstrukční panely a zakřivené trámy,
  • vylepšení stavební dokumentace, například závislých zobrazení pro rozdělené výkresy, kóty a viditelnost prvků,
  • vylepšené použitelnosti a interoperability se standardními nástroji a analytickými aplikacemi jiných společností.
Revit MEP 2008
Revit MEP 2008 přináší funkce informačního modelování budov pro inženýry strojního vybavení, elektrorozvodů a instalací spolu se zdokonalenými funkcemi na podporu analýzy provedení budov a lepšího rozhodování. Revit MEP 2008 je k dispozici jako součást sady AutoCAD Revit MEP Suite, která kromě aplikace Revit MEP 2008 pro informační modelování systémů obsahuje také AutoCAD MEP 2008 (dříve Autodesk Building Systems) pro vytváření dokumentace. Důležité vlastnosti aplikace Revit MEP 2008:
  • Plně parametrická správa změn zvyšuje koordinaci a maximalizuje efektivitu pracovních postupů na platformě Revit mezi týmy architektů a specializovaných inženýrů.
  • Automatická výměna inženýrských návrhových informací usnadňuje komunikaci a minimalizuje chyby v koordinaci návrhů mezi inženýrskými disciplínami, architekty a oblastí inženýrského stavitelství.
  • Integrovaná výkonová analýza budov pro vytváření dlouhodobě udržitelných návrhů prostřednictvím přímé vazby na Virtual Environment společnosti Integrated Environmental Solutions (IES) poskytuje vykazatelné údaje z analýzy budovy včetně ročních energetických nároků, celkových uhlíkových emisí, spokojenosti obyvatel, dopadu denního světla a tepelných vlastností.


Vizualizační nástroje obohacují informační model budovy

Platformu Revit lze používat v kombinaci s vizualizačními a koncepčními nástroji, které jsou postaveny na stejné technologii jako špičkové aplikace Autodesku pro film, hry a navrhování výrobků. Tyto nástroje spolu se simulačními a analytickými aplikacemi Autodesku dávají uživatelům flexibilitu optimalizovat a zdokonalovat návrhy ještě před zahájením výstavby – což samozřejmě znamená úsporu času a peněz, vyšší kvalitu a podporu inovací. Nová verze aplikace Autodesk VIZ 2008 poskytuje architektům, návrhářům a výtvarníkům vizualizací nástroje pro modelování, osvětlení, rendering a animaci, jež jsou nezbytné pro profesionální 3D architektonické vizualizace. VIZ 2008 dále obsahuje vylepšenou podporu souborů aplikací AutoCAD a Revit, nové, zjednodušené nástroje pro architektonický rendering, vylepšení rychlosti a výkonu a také nové výukové nástroje.

Portfolio řešení AEC konsoliduje produkty a služby
Autodesk kromě vydání nových verzí aplikací zkonsolidoval svou práci v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC), aby byl schopen lépe reagovat na vývoj stavebního průmyslu a dokázal sloužit podnikatelským potřebám jednotlivých disciplín v tomto průmyslovém odvětví. Mezi řešení Autodesku pro architekturu, inženýrství a stavebnictví patří prvotřídní aplikace pro inženýrské stavby, stavební navrhování a inženýrství, aplikace pro řízení provozu budov a také nástroje pro kolaborativní řízení projektů, které se používají při výstavbě. Kromě produktů řady Revit pro informační modelování budov (BIM) obsahuje portfolio aplikace založené na platformě AutoCAD jako AutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop), AutoCAD MEP (dříve Autodesk Building Systems) a AutoCAD Civil 3D, dále aplikaci Autodesk FMDesktop pro facility management a kombinaci softwaru a služby Autodesk Buzzsaw a Autodesk Constructware pro kolaborativní řízení projektů.

Dostupnost
Dostupnost produktů se bude v různých zemích lišit. Podrobnosti o možnostech nákupu budou k dispozici v průběhu jara na webu: www.autodesk.com/purchaseoptions.


O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.