Administrativní a školící centrum STIA Holzindustrie GmbH

Vložil
Pavlína Drbálková
08.10.2012 09:55
Uprostřed alpské krajiny a v blízkosti národního parku Gesaüse vyrostla administrativní budova v souladu s okolním prostředím, která slouží jako školící a prezentační centrum rakouského výrobce přírodních dřevěných podlah a velkoplošných desek Admonter.


Snahou bylo vytvořit plně funkční reprezentativní objekt, čistých linií, který splňuje požadavky na moderní polyfunkční budovu pro další období rozvíjející se společnosti. Zároveň budova měla být důkazem dlouhodobě prosazované filozofie výrobce s mottem: příroda, design a kvalita.
Tým architektů z Nussmüller ZT GmbH, tedy neměl lehký úkol, ale zhostil se jej s náležitým elánem. Jak vzpomíná hlavní architekt Nussmüller:„Jako každý projekt, vždy nejprve začínáme analyzovat silné a slabé stránky budoucí stavby v návaznosti na okolí a zároveň skloubeny s požadavky klienta.  Poté zkoumáme projekt po technické stránce, jeho efektivnost a samozřejmostí je i celkový umělecký koncept.“

Dvoupodlažní kvadratický objekt stavěný jako dřevostavba, s hlavními podpůrnými pilíři ve tvaru „V“ tvoří základ nové kancelářské budovy. Pro dynamičnost bylo zvoleno umístění elipsového objektu procházejícího vnějším i vnitřním prostorem přízemí.
„Elipsa signalizuje něco specifického a navíc je to kontrast k celkovému dřevěnému kvádru, který je situován nad elipsou. Zbylá spodní část, tak působí velice lehce a láká ke vstupu,“ říká opět arch. Nussmüller. „Po designovém návrhu začali práce na samotné technické části projektu. Podařilo se nám zde zakomponovat několik zajímavých řešení, na které jsme právem pyšní. Především celé přízemí působí prakticky bez nosných pilířů, ty jsou totiž na vně budovy a celý prostor je tak více flexibilní. Také díky tomuto řešení se nám podařilo propojit prezentační místnost a showroom v jeden celek, ty jsou odděleny jen posuvnou stěnou obřích rozměrů. Další specifikum je „vznášející se most„ nad open office v druhém nadzemním podlaží. Jedná se o lávku, nebo most, který je zavěšen na ocelových nosnících k pultové střeše. To dodává domácí a klidnou atmosféru pro jinak otevřený prostor s výškou stropu 5m“.

Důležitým aspektem celého konceptu budovy je přírodní materiál – dřevo. Architekti zde měli za úkol kombinovat více dřevin, které budou tvořit jednotný deisgn. Jak je vidět, podařilo se tento požadavek dodržet. 
„Víte, celý projekt stojí na přírodních materiálech a vzhledem k tomu, že i v minulosti jsme měli zkušenosti s podlahami Admonter, tak projektovat přímo pro výrobce těchto produktů byla radost. Ačkoliv jsme předtím kombinovali vždy jen podobné materiály a struktury, tak zde tomu muselo být naopak. Použili jsme tedy naše tradiční rakouské dřeviny Modřín a Smrk a produkty typické pro značku Admonter, tedy tepelně opracované tvrdé dřeviny jako je: Mocca Dub tmavý a Mocca Jasan medium a výsledek je impozantní. Taktéž pro plášť jsme zvolili provětrávaný systém z velkoplošných vrstvených desek, které tak doplňují dřevěné lepené nosníky. Když se dnes po letech na budovu podívám kritickým okem, musím uznat, že jsme odvedli dobrou práci. No, každopádně to může zhodnotit každý, protože budova je nově v pracovní dny kompletně přístupná i veřejnosti.“ 

Administrativní a školící centrum  STIA Holzindustrie GmbH
ADMONT A 8911
realizace 2006
www.admonter.cz


Děkujeme za setkání a přejeme další úspěšné realizace!
0 komentářů
přidat komentář

Související články