Středy na AVU - Mysl v terénu

Zdroj
Akademie výtvarných umění v Praze
Vložil
Tisková zpráva
13.06.2018 08:20
Praha

V současném myšlení se stále více prosazuje návrat k ontologii a tendence přemýšlet o vnějším (neantropocentrickém) světě a našem přístupu k němu. Publikace Mysl v terénu se snaží přiblížit tyto přístupy předních současných filosofů. Samotnou knihu chceme v rámci cyklu Středy na AVU nejen uvést, ale také nabídnout různé perspektivy a obecnější obrysy realistické
filosofie v 21. století.

Představení knihy proběhne v Aule AVU ve středu 13. června 2018 v 18:30 hodin.
Technický servis zajišťuje Digilab.

Lukáš Likavčan, Václav Janoščík, Jiří Růžička (eds.)

Antologie Mysl v terénu je úvodem do myšlení soudobého filosofického realismu v rámci rozmanitých proudů objektově orientované ontologie, nového materialismu či spekulativního realismu. Úvodní studie Lukáše Likavčana, Václava Janoščíka a Jiřího Růžičky umožňuje českému akademickému a uměleckému publiku zorientovat se v základních koordinátech současného spekulativního myšlení a následujících devět přeložených textů tento členitý terén mapuje a poskytuje nejnovější vhledy do ontologie, epistemologie, environmentální a politické filosofie či teorie vědy. Mezi texty můžeme najít racionalisticky laděné statě badatelů a badatelek jako Alain Badiou, Quentin Meillassoux nebo Ray Brassier, objektově orientované a materialistické koncepce Leviho Bryanta, Timothyho Mortona, Jane Bennettové či Isabelle Stengersové, stejně jako politicko-teoretické intervence Rezy Negarestaniho a xenofeministického kolektivu Laboria Cuboniks. Tyto eseje slouží jako vstupní brány do širokého spektra debat odehrávajících se na samém čele filosofické avantgardy dneška, která se snaží vypořádat s dědictvím (post)kantovské filosofie, fenomenologie, analytické filosofie i poststrukturalismu. Novým způsobem se tak zde pokládají staré otázky poznatelnosti věci o sobě, architektury lidské kognice, postavení člověka v planetární síti mimo-lidských aktérů či možnosti univerzalistického emancipačního projektu.

0 komentářů
přidat komentář

Související články