Simone Rowat : Forensic Aesthetics

Galerie VI PER, 16. dubna 2018, 19:00 hodin

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
11.04.2018 09:25
Praha

Karlín

Galerie VI PER Vás zve na přednášku Simone Rowat z Forensic Architecture.


V posledních letech provedla Forensic Architecture (FA), multidisciplinární výzkumná skupina sídlící na Goldsmiths, University of London, řadu mezinárodních šetření, týkající se státních zločinů a porušování lidských práv, zahrnující incidenty ve válečných zónách, případy politicky a rasově motivovaného násilí a zabíjení mimo vojenský konflikty.


V dnešní době se konflikty stále častěji odehrávají v městských a hustě osídlených prostředích a zanechané materiální stopy jsou viditelnější než kdy jindy v obrazech, videích a datech generovaných kolem hlavních událostí. FA je založena na využívání architektury jako „analytického nástroje“, její výzkumy zapojují tato složitá mediální prostředí k provádění vizuálních a prostorových analýz, určených k prezentaci na kulturních fórech a pro soudní týmy řešící porušování lidských práv a válečné zločiny, ale i pro jiné vyšetřující komise a občanské tribunály.


Jako občanská praxe se FA pokouší převrátit převážně státem kontrolovaný forenzní pohled a naopak poukázat na přestupky státu. Pohybuje se v oblasti kontraforenziky, když se jejich praxe snaží operovat v prostředí estetické a informační asymetrie, – avšak ve srovnání se samostatným státem – například s omezeným přístupem ke kontrolovaným důkazním zdrojům materiálů a regulovaným institucionálním soudním fórům.


Simone Rowat se ve své přednášce zaměří na tuto představu estetické asymetrie a bude diskutovat o úloze videoanalýzy a filmové tvorby v analytickém a prezentačním výzkumu FA za pomoci několika případových studií. Mezi ně patří re-apropriace kinematografických postupů při vyšetřování přítomnosti tajného agenta na místě rasově motivované vraždy v německém Kasselu a strategie používané v situacích, při nichž je nedostatek vizuálního materiálu, jak tomu bylo při šetření nezákonného mučení a zadržování v Kamerunu z roku 2017 či v roce 2016 při vyšetřování mučících praktik ve věznici Saydnaya v Sýrii.


Simone Rowat působí jako filmařka a výzkumná pracovnice ve Forensic Architecture od roku 2016. Získala magisterský titul v oboru fotografie a pohyblivý obraz na Royal College of Art a bakalářský titul na Slade School of Fine Art University College London. Její filmová práce se zabývá tématy jako jsou traumatická paměť, simulace a neuroplasticita.


Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy Forensic Architecture: The Architecture of Conflict.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články