R.Švácha, M.Strakoš: Ochrana památek poválečné architektury

Zdroj
Antikvariát a klub Fiducia Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
29.04.2016 07:05
Ve čtvrtek 5. května 2016 v 18:00 hodin se v ostravském antikvariátu a klubu Fiducia uskuteční přednáška historiků umění Rostislava Šváchy a Martina Strakoše nejen o ochraně památek druhé poloviny dvacátého století.

Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech

Demolice obchodního domu Ještěd v Liberci od mezinárodně uznávaného ateliéru Sial nebo textilní továrny od význačného architekta Zdeňka Plesníka v Prostějově představují jen špičku ledovce barbarství, které téměř systematicky likviduje památky na pozdní modernismus nejen ve východní Evropě. Příspěvek srovná, jak se česká památková péče v šedesátých letech vyrovnala s dědictvím moderní architektury meziválečné doby a jak se vyrovnává dnešní společnost s architektonickým dědictvím nedávné minulosti včetně šedesátých let. Zároveň si zkusíme odpovědět na otázku, jaké jsou důvody tohoto “nového barbarství" a jak mu lze vzdorovat.

Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století
Na pozadí moderních úvah o lidském údělu autor přednese rekapitulaci zatímních výsledků snah památkově chránit příklady architektury zmíněného období na území severní Moravy a českého Slezska s přesahem do Polska a na Slovensko.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články