Přednáškový cyklus „Středy na AVU“ - podzim 2018

Zdroj
Katedra teorie a dějin umění AVU
Vložil
Tisková zpráva
21.11.2018 16:00
Praha

Bubeneč

VVP AVU si Vás dovoluje pozvat v termínu 21. listopadu - 5. prosince na cyklus přednášek Středy na AVU.

KDE: Aula AVU, U Akademie 4, Praha 7

21. 11. v 18.00 hod.
Taťána Petrasová a Rostislav Švácha: Jak dnes psát české dějiny umění
Nakladatelství  Arbor vitae ve spolupráci s nakladatelstvím Artefactum vydalo v letošním roce kolektivní monografii pracovníků Ústavu dějin umění Akademie věd ČR Dějiny umění v českých zemích 800–2000. V knize je zachycen vývoj a proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy až po současnost. Přednášející, jinak též editoři tohoto rozsáhlého svazku, ukáží na možná úskalí koncipování velkých přehledů dějin umění, jejich smysluplnost a společenskou funkci v dnešní době.
Moderátor: Štěpán Vácha

28. 11. v 18.00 hod.
Prezentace a diskuze finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018
Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová, Adéla Součková
Tradiční diskuse s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého na půdě AVU se letos zaměří nejen na samotnou prezentaci, ale také na vzájemnou diskuzi a širší problémy současného umění.
Moderátor: Tomáš Pospiszyl

5. 12. v 18.00 hod.
Milena Bartlová: Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech.
Padesátá léta 20. století jsou považována za období, kdy se československá věda musela nejdramatičtěji přizpůsobit násilně prosazovaným požadavkům na podřízení vládnoucí politické moci. Milena Bartlová se v přednášce pokouší zasadit situaci českých dějin a teorie umění do historického kontextu, jejž tvoří jednak moment kontinuity se situací v době protektorátu a třetí republiky, jednak různorodé reakce oboru v západní Evropě a USA na svět po druhé světové válce a studenou válku; poukáže i na některé komparace uvnitř sovětského bloku. Přednášející se pokusí ukázat hlavní diskurzivní strategie i témata padesátých let, jež ukáží způsoby, jimiž se oborové instituce vyrovnávaly s novou politickou situací a aktivně do ní vstupovaly. Jednotlivci i instituce byli aktivními aktéry dění a nebyli odsouzeni pouze k pasivní, respektive obranné reakci. V závěru přednášky se Bartlová zaměří na ty, z takto konstruovaných momentů, které zůstaly integrální součástí českých dějin a teorie umění.
Moderátorka: Pavlína Morganová

Pořádá Katedra teorie a dějin umění AVU, dokumentuje Artyčok.tv. Změna programu vyhrazena. 

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články