Politika architektury vol. III - pozvnánka na konferenci

Aktéři a naplňování cílů

Zdroj
Martin Kloda, Josef Smutný
Vložil
Tisková zpráva
11.12.2019 09:00
Praha

Staré Město

Martin Kloda
Josef Smutný
Petr Lešek

Rádi bychom vás ještě jednou pozvali na další ročník Studentské vědecké konference Politika architektury vol. III: aktéři a naplňování cílů, která se bude konat ve středu 11.12.2019 mezi 13-18 hod v Sále architektů na Staroměstské radnici v Praze.
Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí.
Evropské země, města a regiony formulují a používají své Politiky architektury / Baukultur policy jako nástroje k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci. Česká Politika architektury a stavební kultury je po pěti letech od přijetí vládou ČR ve stádiu vyhodnocování. Doktorandi FA ČVUT v loňském roce spolupracovali na rešerši evropských politik architektury a zpracování doporučení a závěrů pro MMR.

Hlavní témata:
Sanja Šaban, architektka, náměstkyně ministra kultury Chorvatska. Věnuje se plánování, rozvoji měst a péči o vystavěné prostředí v řadě institucí a projektů, Chorvatsko
Barbara Feller, ředitelka Architekturstiftung Österreich, která má na starosti naplňování Baukultur policy, Rakousko
Peter Gero, architekt a urbanista, působí jako poradce a konzultant, je mimo jiné členem Rady KAM Brno a členem Rady architektů města Liberce, Německo
Ondřej Beneš, vedoucí pracovní skupiny Architekt ústeckého kraje a městský architekt v Děčíně, Česko
Josef Morkus, vedoucí koncepčního a metodického oddělení, Odbor územního plánování, MMR, Česko

Vzdělávání ve vztahu k Politice architektury:
Kristýna Stará, Mariana Petrik, Zuzana Zbořilová

Vyhodnocení a naplňování politiky architektury v ČR i evropském kontextu:
Josef Smutný, Martin Kloda, Petr Lešek, Vít Řezáč

Cílem letošního ročníku konference je iniciace formulování městských a regionálních politik architektury. Naplňování politiky architektury není myslitelné bez zapojení institucí a odborné veřejnosti na městské, regionální i republikové úrovni.
Konference je pod záštitou MMR, Velvyslanectví chorvatské republiky v ČR a prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka. Konferenci pořádá Ústav urbanismu FA ČVUT ve spolupráci s MHMP. Organizaci zajišťují Martin Kloda, Josef Smutný a Petr Lešek. Konference je podpořena grantem SVK 38/19/F5 FA ČVUT.
 
Registrace na konferenci probíhá zde.
0 komentářů
přidat komentář

Související články