Ohlédnutí za konferencí ModulARCH 2015

Vložil
Tisková zpráva
29.04.2015 13:50
Dne 23. dubna se v rámci festivalu ModulARCH uskutečnila v Brně konference o modulární architektuře.

Program konference byl složen ze tří bloků, které vycházely z klíčových témat festivalu. Tím je jednak modulární způsob stavění, ale zároveň i sociální a společenský kontext a možnosti využití tohoto konstrukčního systému.

V prvním bloku nejprve uvedl Rostislav Koryčánek, vedoucí Metodického centra CENS Moravské galerie v Brně, již realizovaný projekt využití speciálního typu modulu, který pod názvem CITY modul vyvinula firma KOMA ve spolupráci s architektonickým ateliérem CHYBIK & KRISTOF AA. Následně přednesl i své budoucí vize využití modulů pro drobné zásahy ve veřejném prostoru v souvislosti s Moravskou galerií - například v podobě tramvajové zastávky.

Dále vystoupili pořadatelé kulturních akcí ve veřejném prostoru - nejprve Jiří Sulženko, který má na svědomí takové festivaly jako Street For Art, nebo v současnosti aktuální projekt Depo 2015 v Plzni, kde plánují vytvořit pomocí modulů speciální prostor pro různé příležitosti jako sdílený pracovní prostor (tzv. co-working) školící místnosti, přednáškový sál, kavárnu a další. Na tomto projektu se podílí  společně s Jakubem Marešem, organizátorem akce s názvem Kontejnery k světu.

První blok uzavřel Josef Kocourek, který představil první ročník svého projektu Zlín Design Week. Při něm byly moduly využity jako výstavní pavilony studentských designových výrobků, umístěných přímo na zlínském náměstí.

Následoval druhý blok, ve kterém zástupci firmy KOMA Martin Hart a Stanislav Martinec představili minulost a současnost modulární architektury, stejně jako historii a plány společnosti. Tuto optimistickou prezentaci doplnili ještě architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof svou prezentací, ve které účastníky konference seznámili s příběhem vzniku českého výstavního pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně od prvních skic a plánů až po samotnou realizaci. Pavilon má být slavnostně otevřen 1. května a právě díky rychlému systému modulární architektury byl postaven nejdříve ze všech.

Třetí blok konference zahájila socioložka Slavomíra Ferenčuhová svou odbornou úvahou na téma vztahu modulární architektury a lidské potřeby bydlení. Tyto myšlenky pak doplnila Martina Konecká zprávou o situaci v oblasti humanitární pomoci a využití modulárních staveb pro pomoc v krizových oblastech.

Druhá polovina patřila dalším českým ale i světovým architektům, kteří ke svým projektům využili systém modulární výstavby. Byli to jednak čeští architekti Radko Květ a Radek Sládeček, kteří ve spolupráci se Zdeňkem Sendlerem nedávno realizovali v Brně nízkoprahové centrum s parkem pod názvem Hvězdička. Dalšími architekty byli Christian Bois z Francie a H-Arquitectes ze Španělska, kteří na svých projektech předvedli, jak dokáže být modulární architektura elegantní a z architektonického hlediska stejně kvalitní jako jakýkoli jiný způsob výstavby.

Vrcholem konference bylo vystoupení chilského architekta Sebastiana Irarrazavala, který diváky seznámil se svým postupem práce a s nejzajímavějšími realizacemi, které za svou kariéru vytvořil. V jeho práci bylo jasně vidět, že i když má modulární architektura jistá omezení, dokáže je schopný architekt proměnit v klady a vytvořit prostory, které mají ducha.

Konference nejen že splnila svůj cíl - tedy přiblížit veřejnosti jeden ze žhavých trendů v oblasti architektury - ale zároveň přinesla i zajímavé úvahy a propojení světa stavebního průmyslu se světem, ve které žijeme, a se situacemi, které se nás týkají.

Festival ModulARCH pořádá občanské sdružení ARCH FOR PEOPLE ve spolupráci s vizovickou firmou KOMA MODULAR, která je předním výrobcem obytných modulů u nás.
0 komentářů
přidat komentář

Související články