Miroslav Šik - A nyní ansambl!!!

Zdroj
Michal Škoda, kurátor DUČB
Vložil
Tisková zpráva
01.10.2013 13:35
Přednášky

Miroslav Šik

V polovině října se v Českých Budějovicích uskuteční výstava a přednáška profesora curyšské ETH Miroslava Šika.

Galerie současného umění a architektury - Dům umění Č.Budějovice
Zahájení výstavy ve čtvrtek 17.10. 2013 od 18.00
Výstava potrvá do 17.11. 2013
Kurátor DU: Michal Škoda


Ve čtvrtek 17.10. proběhne / před vernisáží / v klubu Horká vana / Česká 7 /  od 16.30
autorova přednáška


Výstava A nyní ANSAMBL!!! představuje výzvu architektům, stavitelům a úřadům, aby na městský design a architekturu pohlíželi jako na kolektivní, vyvíjející se a na dialogu založené umělecké dílo, a v souladu s tím jednali. V prostorách galerie Domu umění je vystaveno odpovídající vizuální prohlášení v podobě velkoformátových tisků.

Tři švýcarské architektonické ateliéry, které již léta propagují přístup k městské architektuře založený na architektonickém souboru / ansamblu / a atmosféře, se zde podílejí formou spolupráce tak, že spojily obrazy svých vlastních budov a projektů a vytvořily tak architektonický soubor ve stylu koláže. Autory jsou architekt a univerzitní profesor Miroslav Šik a kolegové architekti Knapkiewicz & Fickert z Curychu a Miller & Maranta z Basileje. Instalace tohoto projektu prostřednictvím své funkce a nálady, kterou evokuje, vstupuje do jistého dialogu se svým bezprostředním okolím. 

Pochopit charakteristické rysy a identitu běžné lokality, dovolit jim proniknout jakoukoli novou konstrukcí a smíchat staré s novým, které dovede ke vzniku nového živého souboru: toto vše vyžaduje značnou dávku empatie, vysokou odbornost v architektuře a důkladnou znalost místních historických a architektonických tradic. Navržení nových jednotek v rámci stávajícího architektonického souboru / ansamblu / si nevynucuje napodobování daného urbanistického vzoru, ale místo toho požaduje interpretaci lokality na pozadí minulých a prověřených řešení, uměřenou modernizaci a využití neobvyklých prvků dodávajících příchuť atmosféry celku. Cílem je vytvořit architektonický soubor se silným prostorovým efektem a výraznou náladou, který přemění směs individuálních budov vyrostlých v průběhu historie do uspořádaného celku. Takovýto přístup k designu a architektuře umožňuje současnou a zároveň kontinuální formu městské výstavby a to mimo modernismus a postmodernismus. Pokud je na druhé straně prvek dialogu opominut a pokud se užitým přístupem stane módní prvek a hvězdná architektura, může být výsledek na pohled krásný a efektní, ale bude stát osamoceně a bez vztahu ke svému okolí. Místo uspořádaného souboru se souhrn těchto budov stává chaosem a paradoxně dalším krokem ke globální jednotvárnosti.

Miroslav Šik (*1953) je architekt českého původu, syn významného českého ekonoma. V roce 1968 emigroval s rodiči do Švýcarska, kde žije a pracuje dodnes. Je žákem Alda Rossiho na ETH Curych. Na této škole zůstal, zabýval se zkoumáním švýcarské architektury v době 2. světové války a asistoval u prof. F. Reinharta. Formuloval vlastní teorii tzv. analogické architektury, vycházející z lokálního kontextu a snažící se propojit staré s novým. Na počátku osmdesátých let založil v Curychu vlastní studio a v letech 1990 – 92 učil na FA ČVUT v Praze, kde ovlivnil generaci mladých českých architektů. Někteří z nich založili skupinu Nová česká práce / M. Kuzemenský, M. Chalupa, D. Kraus, J. Šépka, J. Matula …/ Po Praze působil M. Šik na EPF Lausanne a v roce 1998 získal profesuru na ETH Curych

Šikova teorie analogické architektury získala postupně velký ohlas i respekt. Architektura by podle něho měla být v souladu se svým okolím, bez vnějších efektů, z běžných materiálů. Autor patří mezi nejrespektovanější postavy současné mezinárodní scény. Vedle řady realizací ve Švýcarsku a vlastního domu v Čechách / Třeboň / má za sebou několik výstav napříč evropskými metropolemi a po dlouhé době se tímto projektem představuje v České republice. Své teorie a názory publikoval v nespočtu mezinárodních archit. časopisech a vydal několik knih, jako například Analoge Architektur / česky 1990 /, Altneu nebo v loňském roce u příležitosti benátského bienále vlastní monografii.

Výstava “A nyní Ansambl !!!“ s velkým úspěchem zastupovala Švýcarsko na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách 2012, kam byl Miroslav Šik jmenován, aby se autorsky ujal této reprezentace.

Projekt, který vytvořil se svými kolegy, nyní představuje ve speciálně upravené podobě /přímo pro dané prostory/ v Galerii současného umění a architektury českobudějovického Domu umění.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krásná práce
Jiří Schmidt
17.09.13 09:30
lístky
vojta
17.09.13 10:35
re: lístky
CBA
18.09.13 11:11
cha cha cha a zase cha
narozeno v ČB
18.09.13 09:41
změna
michal škoda
12.10.13 01:06
zobrazit všechny komentáře

Související články