Drazí architekti... pozvánka na druhou diskuzi v GAB

Zdroj
Gabriel Kurtis, Galerie Architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
21.06.2017 12:10
Petr Lešek
Szymon Rozwałka
Mária Topolčanská

Srdečně Vás zveme na moderovanou diskuzi k výstavě „Drazí architekti…“, která proběhne v úterý 21. června 2017 v 18:00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno.

Diskutující:
Petr Lešek • 1973 • architekt, Praha • Projektil architekti
Mária Topolčanská • 1973 • architektka, kritička a teoretička, Praha • Fake Cities True Stories • ARCHIP
Szymon Rozwałka • 1970 • architekt, Brno • RO_AR architects
Slavomíra Ferenčuhová • 1980 • urbánní socioložka, Brno • Katedra sociologie, FSS MU • Sociologický ústav, AV ČR

Výstava „Drazí architekti…“ chce podnítit diskuzi na téma role architekta v současné společnosti – jak je vnímaná samotnými architekty, tak i jinými profesemi, které se zabývají společenskými či environmentálními tématy (geografové, sociologové, antropologové, politologové, kunsthistorici, filozofové, umělci, ekonomové, politici atd.).
Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Spousta architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe a společenskou zodpovědnost.Pražský architekt PETR LEŠEK vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Filozofickou fakultu UK. Od roku 2002 vede s Romanem Brychtou, Adamem Halířem a Ondřejem Hofmeisterem ateliér Projektil architekti (oficiální profil), který získal několik ocenění za realizace, např. za Středisko ekologické výchovy Sluňákov (2007), Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové (2008) či Národní technickou knihovnu v Praze (2009). Je činný i v České komoře architektů, kde je členem pracovní skupiny Soutěže, podílí se na organizaci diskuzních setkání, zasazuje se o podporu architektonických soutěží, vzdělávání architektů a propagaci kvalitní architektury.

MÁRIA TOPOLČANSKÁ je architektka, kritička a teoretička architektury a urbanismu působící v Praze. Absolvovala architekturu na FA STU v Bratislavě, na ETSAB UPC v Barceloně a postgraduální studium Management bydlení na Institutu bydlení a městského rozvoje na EUR v Rotterdamu. Působí a působila jako výzkumnice a pedagožka na různých institucích v Česku a na Slovensku, od roku 2015 v rámci nezávislé platfomy Fake Cities True Stories, kterou založila. Kromě editace fakezinu na bratislavské FA STU kurátorovala ve spolupráci s brněnským 4AM Fórem pro architekturu a média a pražskými galeriemi VI PER a norma space přednáškové série Visiting Editors (podzim 2016) a Visiting Planners (léto 2017). Ve své publikační činnosti se zabývá např. kritickým diskursem, veřejným prostorem a výukou architektury (je také koordinátorkou magisterského programu na ARCHIPu).

SZYMON ROZWAŁKA vystudoval architekturu ve Štětíně, v roce 2011 si v Brně založil kancelář RO_AR architects. Ve své architektonické praxi se zaujetím zkoumá skryté síly a touhy, podvědomě ovlivňující (společenská) očekávání od architektury. Podílel se např. na přípravě přednáškového a výstavního cyklu Kompaktní město ve 4AM Fóru pro architekturu a média a následně vydaném sborníku.

SLAVOMÍRA FERENČUHOVÁ je urbánní socioložka, působí na Katedře sociologie FSS MU v Brně a na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se zabývá především sociologií města a historií zkoumání měst v sociálních vědách, historií architektury, transformací post-socialistických měst či etnografií (post-)socialistického sídliště.

Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
opomenutí
Petr Velička
21.06.17 02:09
zobrazit všechny komentáře

Související články