Topolčanská

Mária Topolčanská

*2. 1. 1973Piešťany, Slovensko
Saratovská 5, 84107 Bratislava
Hlavní obrázek
Biografie
Mária Topolčanská absolvovala Fakultu architektury STU v Bratislavě s Cenou děkana a odměnou za diplomový projekt v soutěži o Cenu Prof. Lacka v roce 1997. Pokračovala v postgraduálním studiu a v pedagogické činnosti na FA STU do r.2000. Získala postgraduální titul Master of Architecture and Urban Culture na Polytechnické univerzitě v Barceloně za absolvování postgraduálního programu METROPOLIS a obhajobu dizertační práce „Towards Consistency“ pod vedením Ignasi de Sola-Moralesa v letech 1999-2000. V roce 2000 získala stipendium Polytechnické univerzity v Barceloně na pokračování studium v rámci doktorandského programu „Teorie a historie architektury“ na ETSAB UPC, Barcelona. Od r. 2001 se podílí na výzkumných projektech a publikační činnosti Oddělení architektury ÚSTARCH SAV. Vykonává externí pedagogickou a přednáškovou činnost na FA STU. Byla komisařkou a spoluautorkou výstavního projektu Metamorfózy Aleny Šrámkové a Ferdinanda Milučkého v Kině Čas realizovaného v čs. pavilóně na Bienále architektury v Benátkách v září 2004. Jako autorizovaná architektka se zúčastnila evropské sítě mladých architektonických týmů v rámci projektu Wonderland.

Realizace a projekty