Architektura osmičkových roků - Plzeň v roce 1948

Zdroj
Petr Klíma, Pěstuj prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
22.10.2018 13:10
Plzeň

Druhou část přednáškového cyklu koncipovaného jako soubor „řezů“ architekturou i společností v době zásadních změn společenského uspořádání bude hostit plzeňská budova Českého rozhlasu. V dílu zaměřeném na období kolem roku 1948 (z něhož právě objekt rozhlasu pochází) vystoupí historik Jakub Šlouf a urbanista Lukáš Grasse.

Jakub Šlouf z Ústavu pro studium totalitních režimů se ve své přednášce pokusí propojit perspektivy historiků a urbanistů. Soustředí se proto na veřejné dění týkající se plzeňských pomníků T. G. Masaryka (resp. Památníku národního osvobození) a vojáků americké armády v letech 1945–1953 a společenský kontext těchto událostí.

Lukáš Grasse, jeden ze zakládajících členů otevřeného seskupení architektů Gogolák + Grasse, ve svém příspěvku představí urbanistické projekty pro Plzeň z let 1947–1950 – zastavovací studie univerzitní čtvrti, směrný územní plán i podrobný územní plán –, které zasadí do kontextu vývoje v meziválečném období i dění po roce 1950. Doplní je také souvisejícími tématy vzniku Stavoprojektu či soutěže na pomník J. V. Stalina.

Vstupné na přednášku činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji.

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.

0 komentářů
přidat komentář

Související články