Adolf Loos 150: přednáška Marie Szadkowské

Adolf Loos. Opakování génia

Zdroj
Martina Seidlerová, Pěstuj prostor z. s.
Vložil
Tisková zpráva
25.11.2020 08:00
Přednášky

Adolf Loos

Architekt Adolf Loos ve svém článku „Architektura“ formuloval základní myšlenku učení o bydlení: „Dům se musí líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu…“ Přednáška Marii Szadkowske, historičky umění a vedoucí Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy, představí architektonický odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby, v jejichž duchu Loos považoval etické a morální požadavky kladené na architekturu za důležitější než aspekty estetické. Přednáška doprovodí stejnojmennou výstavu v Muzeu hlavního města Prahy.

Ilustrační obrázek:
Adolf Loos, trojnožka z interiéru domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových, 1928, soukromá sbírka, foto: archiv Muzea hlavního města Prahy.

přednáška bude ke zhlédnutí zdarma

pořádá Pěstuj prostor, z. s.,
s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Plzeňského kraje, Státního fondu kultury a Nadace české architektury
0 komentářů
přidat komentář

Související články