Aaron Betsky: Making It Modern

Zdroj
Dům umění, Brno
Vložil
Petr Šmídek
16.05.2019 08:10
Přednášky

Brno

Aaron Betsky

Aaron Betsky, známý teoretik architektury, kurátor a současný ředitel školy The School of Architecture at Taliesin bude na své brněnské zastávce ve čtvrtek 16. května 2019 od 18:00 hodin v Domě umění na Malinovském náměstí 2 přednášet o historii modernismu a o jeho vlivu na současné pojetí prostoru. Přednáška je v angličtině.

"V míčovně, kde byla vyhlášena Francouzská revoluce, na vídeňské Ringstrase, v dílnách Anglie a na místech, které změnily Spojené státy americké v demokratickou zemi, vznikl koncept otevřeného prostoru. Byl to nový fenomén: abstraktní, tvořený geometrií a technologií a využívaný novou střední třídou. Postupem času dal modernistický prostor vzniknout novému stylu a způsobu stavění, jemuž jsme začali říkat modernismus. Přednáška se vrátí ke kořenům a okolnostem vzniku modernistického prostoru, popíše jeho rozšíření a postupnou krystalizaci a ukáže, jak pronikl do našich životů v globálním měřítku. Nakonec bude hledat odpověď na to, zda moderní prostor stále existuje, a pokud ano, kde a jak."

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články