V Ostravě se chystá konference Lidé a prostor v perspektivě

Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, katedry architektury
Vložil
Tisková zpráva
25. 02. 2010 15:35
Stavební fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Katedra architektury pořádá pod záštitou doc. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph.D., děkanky fakulty, mezinárodní konferenci na téma:
 
LIDÉ A PROSTOR V PERSPEKTIVĚ
Ostrava – proměna Ocelového města v centrum vědění díky novým technologiím,

která se bude konat v Nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě – Porubě (sál NA 2)
ve dnech 14.–15. 4. 2010 od 10.00 hodin.

Z programu konference:

Ing. arch. Josef Pleskot a doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Projekty pro Ostravu

Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Stavební konstrukce s izolacemi z přírodních materiálů

Ing. arch. Patricie Taftová (Česko / Rakousko)
Vývoj, současnost a budoucnost pasivních domů na příkladech rakouských staveb

Dr. Denis Roubien (Řecko)
Vztah archeologických památek a soudobých Atén

Akci podporují:
Fakulta architektury Slezské polytechniky v Gliwicích (Polsko)
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě
Národní ústav památkové péče
Obec architektů

Garant konference: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Spolugaranti: Ing. arch. Eva Špačková (FAST VŠB -TU Ostrava, katedra architektury), Dr. Ing. arch. Tomasz Wagner (Fakulta architektury Slezské polytechniky v Gliwicích).

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.
Způsoby firemní prezentace je možné projednat s organizátory konference.

Informace pro účastníky konference:
Vstupné (po elektronickém přihlášení do 5.4.2010): 395,- Kč
Vstupné (bez elektronické přihlášky): 495,- Kč   
Sborník: 95,- Kč
Společenský večer: 395,- Kč                 
Pro studenty je vstup volný.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny platby budou provedeny v hotovosti v době trvání konference na místě. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení během přestávek.

Žádáme Vás o přihlášení na konferenci elektronickou formou na adrese, kde také najdete pokyny pro autory článků:
www.fast.vsb.cz/arch2010
Na základě této elektronické přihlášky Vám budou zasílány aktuální informace o programu konference.

Místo konání
Nová aula VŠB – TU Ostrava – Poruba, areál VŠB na ulici 17. listopadu, sál NA 2
Veřejná doprava: Zastávka tramvaje č. 7, 8, 9, 17 „Areál VŠB“ (od nádraží ČD Ostrava – Svinov směr Poruba)
Parkování: Parkoviště VŠB – TUO bezprostředně vedle auly – příjezd z ul. Dr. Slabihoudka (od Fakultní nemocnice)

Konečný termín pro zaslání článku do sborníku: do 14.3.2010
Příjem inzerce do sborníku: do 14.3.2010
Články zasílejte elektronicky na adresu: marketa.teslikova@vsb.cz
Kontaktní adresa k organizaci konference: Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava Sekretariát katedry architektury Paní Markéta Teslíková, L. Podéště 17/1875, 708 33 Ostrava – Poruba, tel.: 597 321 939, 738 33 1939, e-mail: marketa.teslikova@vsb.cz

www.fast.vsb.cz/arch2010
0 komentářů
přidat komentář

Související články