Udržitelná výstavba budov – kurzy pro celoživotní vzdělávání

Ing. Jan Mukařovský, ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
25. 09. 2007 16:00
Týdenní kurzy určené zejména architektům, projektantům a realizátorům staveb, kteří by si rádi osvojili výpočtové postupy nezbytné pro návrh nízkoenergetických a pasivních domů, seznámili se s vhodným softwarem nebo se dozvěděli více o hodnocení vlivu budov na životní prostředí v širších souvislostech. Termín konání kurzů je 5. – 9. 11. 2007. Více informací naleznete na www.substance.cz/kurzy.


Projekt "Udržitelná výstavba budov - kurzy pro celoživotní vzdělávání" je zaměřen na teoretickou i praktickou výuku základů udržitelné výstavby budov. Řešitelem projektu je Fakulta stavební ČVUT v Praze, odbornými garanty jsou prof. Ing. Petr Hájek, CSc., prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc.,

Kurzy jsou určeny široké odborné veřejnosti, především architektům, stavebním inženýrům – projektantům, specialistům v oblasti tepelné techniky, osvětlení, vytápění, apod. a zástupcům poradenských organizací a konzultačních firem. Absolventi kurzů získají zejména:
  • základní teoretické znalosti z oboru udržitelné výstavby
  • přehled o způsobech hodnocení energetické náročnosti a vlivu budov na životní prostředí
  • praktické zkušenosti s řešením vybraných projekčních problémů souvisejících s minimalizací energetické náročnosti a zátěže životního prostředí způsobeného výstavbou a provozem budov
  • možnost vyzkoušet si moderní pomůcky pro návrh a optimalizaci budov s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí
V rámci projektu budou probíhat tyto dva kurzy:
  • kurz 1 - navrhování a hodnocení energeticky úsporných budov
  • kurz 2 - navrhování a hodnocení budov v širších souvislostech
Délka trvání jednoho kurzu je pět pracovních dnů. Kurzy se budou konat v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Oba kurzy se v průběhu let 2006 a 2007 několikrát opakují. Termíny konání jednotlivých kurzů, přihlašovací formulář, a další informace naleznete na webových stránkách projektu (nejbližší termín: 5. – 9.11. 2007, platí pro oba kurzy). Na těchto webových stránkách bude později zprovozněna i on-line verze obou kurzů.

Účast na kurzech je v letech 2006 a 2007 bezplatná. Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. města Prahy. Účastnické poplatky budou plně hrazeny z těchto zdrojů.
0 komentářů
přidat komentář