Smuteční síň do Roudnice nad Labem - 3. cena

Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. Lucie Vogelová

Zdroj
Ing. arch. Jan Tesař
Vložil
Tisková zpráva
20.09.2010 09:20
Alejí lemovaná cesta, která končí u smuteční síně, jakoby nám chtěla připomenout náš život na zemi. Sama smuteční síň však tuto cestu neukončuje, stojí jen tak vedle opodál, za porostem stromů, zatímco se cesta rozprostírá do širokých lánů „zahrady Čech“. Smuteční síň je pouze poslední zástavkou na naší pozemské pouti.....
Zpevněná dlážděná plocha rozšiřuje příjezdovou cestu a dává tak dostatečný prostor pro otáčení autobusu. Parkovací plochy jsou již mezi stromy,jejichž osázení směrem ke smuteční síni plynule řídne. Stejně tak ustupují dlážděné plochy a nahrazují je zatravňovací rohože až se postupně zpevněné plochy promění na volný travnatý předprostor síně. Kolem smuteční síně porost opět houstne a vytváří tak intimitu bezprostředního okolí. Rozmístění stromů i parkování vychází z rastru smuteční síně, čtverce 2,7 x 2,7 m, a je zvýrazněno čtverci 0,6x0,6 (rozměr sloupů).
Smuteční síň není kostelem, mešitou, synagogou. Neslouží žádnému náboženství nebo sektě. Svým výrazem vychází z místa. Patří do Roudnice, na břeh řeky Labe, do zahrady Čech. Lidé se nechtějí loučit v místě bez identity. Síň, bez okázalosti a ve vší střídmosti, vítá pozůstalé cihelným - zemitým povrchem. Přírodní materiály, měřítko i jednoduchá čitelnost provozu stavby navozuje pocity klidu a bezpečí. Svým převýšeným smutečním sálem si však stále uchovává důstojnost, kterou by nemělo poslední rozloučení postrádat. Smuteční host není rozptylován průhledy do okolí, přesto horními okny dopadá dovnitř dostatek denního světla.
Smuteční sál je obklopen a chráněn prstencem přiléhajících místností. Samotný obřad tak probíhá ničím nerušen. Po obřadu je možnost rakev pietně vynést smutečním pochodem na hřbitov nebo se rakev skryje před zraky pozůstalých do katafalku. Mezi sálem a krytým předprostorem je vyosen vestibul. Toto řešení tak v případě potřeby umožní bezkolizní vystřídání po sobě následujících obřadů a zejména ulehčuje provoz při smutečním průvodu. Příjezd pohřebních vozidel je zcela skryt před zraky pozůstalých a také vozidla jsou při vykládání a nakládání krytá před nepřízní počasí. Místnost pro nejbližší pozůstalé nabízí nejvyšší možné soukromí. Pozůstalí tu mají možnost i pobytu venku, na krytém patiu, zcela skryti před zraky nevítaných diváků. Samozřejmostí je přímá vazba na smuteční sál.
Všechny místnosti jsou na jedné úrovni, bezbariérově řešené. Prostory, kde je manipulováno s rakví, jsou soustředěné u dostatečně dimenzované komunikace. Obsluha a údržba celé síně je nenáročná na personál. Uspořádáním provozu a poměrně malým objemem jsou mimalizovány nároky na konstrukci, náročnost i délku realizace a provozní náklady.
Smuteční síň je navržena bez zbytečných přebujelostí a snahy upoutat, ale s úctou a pokorou.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jen tak
mimochodem
27.10.10 04:19
zobrazit všechny komentáře

Související články