Sídliště, jak dál? - mezinárodní konference

Fenomén sídlišť a jejich budoucnost bude řešit konference na FA ČVUT

Zdroj
Jana Hriňová, Fakulta architektury ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
03.11.2014 08:20
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 proběhne na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze mezinárodní konference nazvaná Sídliště, jak dál?, která se pokusí nahlédnout na problematiku sídlišť způsobem, jaký doposud není v České republice obvyklý. Regenerace českých sídlišť se převážně zaměřují na domy a jejich stavebně-technologický standard. Řešení dlouhodobé strategie rozvoje těchto lokalit zůstává opomíjeno. Cílem konference je jednak představit evropské příklady komplexní regenerace sídlišť a současně prezentovat stav a možnosti řešení dané problematiky u nás.

Sídliště tvoří v zemích střední a východní Evropy významný společenský fenomén. Odhady hovoří o tom, že v České republice žije na sídlištích asi jedna třetina obyvatel, v Praze je to dokonce necelá polovina. Jejich specifická prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti a vyvozuje minimálně potřebu specifického přístupu a zvýšené péče o veřejná prostranství ze strany veřejné správy. Jak by měla vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět dvoudenní mezinárodní konference, která účastníkům představí vybrané příklady regenerace sídlišť z Nizozemí, Německa a Francie. Pro komplexnější vhled do dané tématiky se organizátoři rozhodli projekty představit z úhlů pohledu více zájmových skupin – se svými příspěvky vystoupí přes dvacet odborníků, a to nejen architekti, ale i zástupci municipalit, státní správy, soukromého sektoru, případně zástupci bytových družstev. Druhý den je věnován problematice sídlišť v Čechách a na Slovensku, kterou odborníci představí v jednotlivých tematicky dělených blocích. 

Mezinárodní konference je součástí rozsáhlého výzkumného projektu, který pod záštitou Státního fondu rozvoje bydlení organizuje Fakulta architektury ČVUT společně s Národní sítí Zdravých měst České republiky, Centrem kvality bydlení, Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Česko-německým fondem budoucnosti. Do projektu se zapojili také studenti Fakulty architektury ČVUT, kteří v rámci semestrálních projektů vypracovali urbanistické studie regenerace sídlišť ve vybraných lokalitách. Lokality byly zvoleny ve spolupráci s městy Karlovy Vary, Vsetín, Mladá Boleslav a s pražskými městskými částmi Praha 10, 12, a 14.  Součástí programu konference bude i vernisáž studentských projektů, které svým širokým záběrem osloví všechny zájemce o problematiku sídlišť.

Kdy: 13. a 14. listopadu 2014
Kde: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, posluchárna 105
Registrace a program: www.sidlistejakdal.cz

Během konference vystoupí:
NL –  Van Schagen Architekten, Kancelář obnovy Bijlmermeeru, Bytová společnost Rochdale
FR – Grand projet de ville Vaulx-en-Velin, Georges Bullion, Národní agentura pro městský rozvoj
DE – Oddělení městské obnovy Leipzig Grűnau, KARO architekten
CZ – Rostislav Švácha, Martin Veselý,  Nadace Partnerství, Karel Maier, Kancelář veřejného prostoru institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, K2 architekti, Jana Drápalová
SK – Gutgut, Slávka Ferenčuhová, Elena Szolgayová

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články