Přednáška Pera Monsena v pondělí na FA ČVUT

Zdroj
Barbora Seifertová, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
02.12.2010 17:45
Přednáška

Per Monsen: Superuse — Architecture and the environment

Norwegian projects


FA ČVUT, Thákurova 7, Praha 6-Dejvice, posluchárna D1122
pondělí 6. 12. 2010 od 18.00 hod.

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Ekologie vs. Architektura, který pořádá Fakulta architektury ČVUT.

Architekt Per Monsen reprezentuje racionální a věcný přístup k architektuře tak, jak je běžné ve Skandinávii. Svým programatickým přístupem, založeným na technicistním vztahu ke stavbě plně vyhovuje představě architekta, který zachází s návrhem v mnoha paralelních rovinách a jehož výsledkem je střízlivá, ale dobře fungující stavba. Již v 80. letech byl průkopníkem ekologického přístupu ke stavění a zúčastnil se řady experimentálních projektů v Norsku i na mezinárodním poli, mj. projektů International Energy Agency (IEA) zaměřených na využití sluneční energie. K těmto projektům patřila i jeho účast na práci tzv. Task XXIII, zaměřené na výzkum stavebního procesu zaměřeného na efektivní využití sluneční energie v bytové výstavbě. Kupodivu norský stát intenzívně podporuje výzkum využití sluneční energie, včetně fotovoltaiky již od doby, kdy byly objeveny rozsáhlé zdroje ropy v Severním moři. Toto prozíravé budování znalostí v oboru energetiky alternativních zdrojů vedlo k vedoucímu postavení Norska jak ve vodní energii, tak i ve fotovoltaice.

Více ZDE
0 komentářů
přidat komentář