Pozvánka na přednášku Soudobá rakouská architektura

Zdroj
Martin Strakoš
Vložil
Tisková zpráva
15.05.2006 00:15
Přednášky

KAREL DOLEŽEL - Soudobá rakouská architektura

18. 5. v 18:00 klub Fiducia, Mlýnská 2, Ostrava

Přednáška bude založena na výběru a komentáři k nejlepším realizacím, které je možné a dobré v dnešním Rakousku spatřit a jež autor osobně navštívil. Současná rakouská architektura je jedním z příkladů regionalismu, jak jej vnímá Kenneth Frampton. Kromě tradičních center kvalitní soudobé architektury - Vídně, Štýrského Hradce, Lince, Innsbrucku a Vorarlberska - nabízejících témata na několik přednášek, budou prezentovány i stavby v malých obcích. To dokládá, že skutečně dobrou a zajímavou architekturu lze v Rakousku na rozdíl od českého prostředí najít kdekoliv. Vedle projektů architektonických hvězd budou představeny realizace mladých architektonických ateliérů, z nichž některé se již prezentovaly výstavou i přednáškou v Praze a v Brně – například ateliér Riepl & Riepl z Lince v brněnské Galerii architektury.

Ing. arch. Karel Doležel (*1954 Olomouc) V r. 1979 absolvoval FA VUT v Brně, následně projektantem v Projektovém a vývojovém ústavu VUT v Brně. V průběhu 80. let spolupracoval na legendárních přednáškách v brněnském Stavoprojektu a výstavách V. Karfíka a B. Rozehnala ( s V. Šlapetou) a Obecním domem. Od 1990 ateliér s ing. arch. Ludmilou Kramolišovou. Realizace: ÚKZÚZ v Brně 1989, administrativní objekt Kolmek v Brně 1995, základní škola Křtiny 2000, dostavba speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku 2000, (čestné uznání Grand Prix Obce architektů). Od 1994 pedagogem na FA VUT v Brně - veřejné stavby. Od 1999 působí v ústavu teorie architektury - založení předmětu soudobá architektura společně s J. Kynčlem. Pravidelně publikuje v časopisech Architekt, Stavba, Era 21, aj. Vlastní výstava kreseb 2004 v Galerii architektury Brno. Spoluprácoval na průvodci soudobou brněnskou architekturou 1990 - 2005.
0 komentářů
přidat komentář