Kolokvium o dějinách Sialu

Zdroj
Oblastní galerie v Liberci
Vložil
Tisková zpráva
18.02.2011 17:55
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 a 
Oblastní galerie v Liberci
 si vás dovolují pozvat na odborné kolokvium

Sial

V dějinách české architektury 2. poloviny 20. století napsal liberecký Sial nejslavnější kapitolu. Díky Karlu Hubáčkovi i jiným architektům a inženýrům tohoto sdružení se těžiště domácí tvorby přeneslo z velkých center na periferii českých zemí. Navzdory těžkým politickým podmínkám se v Sialu podařilo udržet atmosféru tvořivosti a neztratit kontakt s aktuální architekturou ve světě. Sial po sobě zanechal vynikající stavby, v čele s věží na Ještědu, a ještě víc vynikajících, ale neprovedených návrhů. Jejich výběr podává výstava, kterou po olomoucké premiéře pořádá Oblastní galerie v Liberci, a o jejich přehled a historické zhodnocení se pokusila velká kolektivní publikace Sial z roku 2010. Výstavou a knihou se však debata o odkazu libereckého sdružení neuzavírá. Vztah člověka k technice a přírodě - pro Sial asi klíčový -, poměr jeho tvorby k domácí a zahraniční scéně, teoretické myšlení libereckých architektů, stavby Sialu v kontextu krajiny a měst a jejich dnešní památková ochrana, význam libereckého sdružení pro dnešek, to všechno jsou otázky, o nichž sotva někdy padne konečné slovo. Najdeme je mezi tématy kolokvia o dějinách Sialu, kterého se zúčastní dvě desítky českých a slovenských historiků moderní architektury.Název: Kolokvium o dějinách Sialu

Odborný garant: Prof. Rostislav Švácha, CSc.

Místo konání: Krajská vědecká knihovna - přednáškový sál, Rumjancevova 1362/1, Liberec

Program:


Čtvrtek 24. února 2011

10.00-12.00

Jan Randáček a Jiří Křížek: úvodní slovo

Oldřich Ševčík: Příroda-technika-architekt. Několik sond do řešení tohoto vztahu

Henrieta Moravčíková: Politický rozměr pozdního modernismu v Československu

Matúš Dulla: Technicismus jako únik z ideologie

Pavel Halík: Sial v politických souvislostech

13.00-14.45

Benjamin Fragner: Výstava Apelace 1967

Lukáš Beran: Ještěd v kontextu evropských televizních věží

Petr Vorlík: Interiér Ještědu v českém i zahraničním kontextu

Odjezd na Ještěd lanovkou v 15.30

16.00-17.00

Petr Volf: V čem je pro mě Sial aktuální

Jiří Jiroutek: Fotografuji práce Sialu

18.00 návrat lanovkou do Horního Hanychova a Liberce


Pátek 25. února 2011

9.00-12.00

Jan Mohr: Město Liberec v éře Sialu

Iva Karásková: Sportovní stavby Sialu

Ludmila Hůrková: Tvorba ateliéru 9 a skupiny 11 jako odraz dobového myšlení

Eva Novotná: Panelová sídliště a Sial

Terezie Nekvindová: Liberecké výstavní trhy v kontextu výstavní architektury 60. let

Jitka Kubištová: Sial v České Lípě

13.00-16.30

Marcela Hanáčková: Dolní centrum Liberce

Marie Platovská: Pražská vilová architektura kolem roku 1970 a vila Věry Chytilové

Dita Dvořáková: Texty Petra Vaďury

Karin Šrámková: Vladimír Karfík a Jiří Suchomel: srovnávací studie

Martin Strakoš: Ochrana památek poválečné architektury na severní Moravě

Jiří Křížek: Ochrana staveb Sialu


Závěrečná debataPoplatky: 300 Kč, student 150 Kč. Poplatek se bude vybírat na místě.

Přihlášky: Vyplňte prosím on-line přihlášku. Pozor, kapacita sálu je omezená!

Ubytování: Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Unihotel, Voroněžská 1329/13, Liberec, tel.: 485 352 211

Hotel Petra, Ještědská 680/121, Liberec, tel.: 731 526 164

Hotel Pytloun, Volgogradská 29/70, Liberec

Další nabídku ubytování nabídne Městské informační centrum, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.infolbc.cz

Občerstvení: Po oba dva dny bude zajištěno občerstvení zdarma.

Kontakty: Jiří Křížek (Národní památkový ústav), krizek@liberec.npu.cz, 724 663 322

Jan Randáček (Oblastní galerie v Liberci), jan.randacek@ogl.cz, 723 194 450

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články