Knihovna a architektura - 5. mezinárodní seminář

Zdroj
Knihovna UP Olomouc
Vložil
Tisková zpráva
23. 06. 09. 04:20
Ve dnech 6. - 8. září 2009 se uskuteční Knihovnou UP Olomouc pořádaný seminář Knihovna a architektura. Oproti předchozím ročníkům se bude konat výjimečně v Praze, konkrétně v Národní technické knihovně a to přesně před slavnostním zahájením jejího provozu.
Od roku 2001, kdy se konal historicky první seminář, se bude jednat o celkově již páté setkání. Naše půlkulaté jubileum přitom člověka přímo vybízí k malé bilanci toho, jakým způsobem se vztah knihovna-architektura vyvíjel a vyvíjí v čase, jakými peripetiemi procházela péče o budovy knihoven v České republice. Aniž bychom chtěli zabíhat do přílišných detailů, můžeme konstatovat, že po řadu desetiletí stála tato oblast zcela mimo okruh zájmu – vývoj stagnoval. Budovy knihoven zastarávaly a péče o ně byla celkově zanedbávána, dialog mezi architekty a knihovníky nebyl na potřebné úrovni. Poté však došlo k potěšitelné změně. A to hned z několika úhlů. Otevřely se široké obzory, lidé se naučili skloňovat jména jako Rem Koolhaas nebo Frank Gehry... Spolupráce mezi architekty a knihovníky se začala vyvíjet a zlepšovat, přišel zájem investorů a samozřejmě také laické veřejnosti. Nyní se zdá, že starým a nevyhovujícím knihovnám začíná být pomalu, ale jistě odzvoněno. Desítky knihoven prochází rekonstrukcí a řada dalších se buduje.1 A jak do tohoto vývoje zapadá historie semináře Knihovna a architektura? Je s ním nerozlučně spjata. Byli jsme formováni aktuálními problémy a pokoušeli jsme se na ně zpětně reagovat. Koneckonců nahlédneme-li jen namátkou do dřívějších témat semináře, objeví se před námi komtury některých otázek, které jakoby se snažily charakterizovat danou dobu. V roce 2001 to byly velké zahraniční inspirace, lidé se rozhlíželi okolo a jezdili se učit a poznávat, jak se to dělá jinde. Třetí seminář v roce 2005 se zaměřil zase na oblast interiérů knihoven a řešil problematiku vhodnosti nábytku a celkového vybavení prostor knihoven. Do jaké míry se s těmito tématy podařilo na seminářích vyrovnat je již otázkou pro někoho jiného. O jistém úspěchu každopádně svědčí skutečnost, že se letos seminář dočká již zmíněného pátého pokračování.
A stejně jako v minulých letech, i nyní bychom se rádi zaměřili na aktuální téma, kterým by se měla stát budoucnost Národní knihovny v Praze. Již řadu let pozorně sledujeme úsilí Národní knihovny o zlepšení jejích služeb a to buď přestavbou a restrukturalizací současné budovy Klementina nebo výstavbou nové budovy. Věříme, že právě nyní, ve chvíli, kdy diskuze o budoucnosti Národní knihovny poněkud uvízla na mrtvém bodě, nastává ten správný okamžik k jejímu opětnému otevření. A to za účasti zástupců odborníků z různých názorových táborů, kteří se zamyslí nad nosnou otázkou, zda je potřeba postavit novou budovu nebo renovovat současnou. Organizátoři semináře Knihovna a architektura se pokusí vytvořit podmínky pro uskutečnění otevřeného dialogu kolem kulatého stolu o knihovně, která je symbolem vzdělanosti a kultury naší země.
Věříme, že účast manažerů českých i zahraničních knihoven, architektů, kteří se o výstavbu nových knihoven zajímají nebo je sami projektují, a dalších hostů bude zárukou potřebné kvality a úrovně.

Seminář opět organizuje Knihovna UP pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci a bude finančně zajištěn z prostředků sponzorů, grantů a s finanční podporou Asociace knihoven vysokých škol.
Na organizaci semináře se stejně jako každým rokem podílejí:
Prof. ing.arch. Miroslav Masák – člen českého komitétu ICOMOS, organizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví a člen představenstva České komory architektů.
PhDr. Ladislav Kurka – zabývá se soustavně problematikou výstavby knihoven, přednáší ji na Vyšší škole informačních studií v Praze a patří v této oblasti k vyhledávaným odborníkům.
Ing. Martin Svoboda – ředitel STK, jemuž je oblast výstavby knihoven blízká z důvodu jeho aktivního podílu při zadání projektu stavby Národní technické knihovny v Praze, jejíž provoz bude zahájen v září letošního roku.

Registrovat se je možné na adrese: http://library-architecture.upol.cz/2009 (zde i podrobnější informace k semináři)

0 komentářů
přidat komentář

Související články