Vychází kniha Velké dějiny zemí Koruny české - Architektura

Vložil
ČTK
02.12.2009 01:15
Praha

Praha - Dějiny architektury od Velkomoravské říše až po počátek 21. století zpracovali na 800 stranách autoři publikace Architektura. V  tematické řadě Velké dějiny zemí Koruny české ji vydalo nakladatelství Paseka.
    Kniha postihuje hlavní proudy vývoje architektury na domácím teritoriu: sloh románský, gotický, renezanční, barokní a klasicistní, období historismů i  proměny moderní architektury. Připomíná také nejvýznamnější realizace a tvůrce, kteří v českých zemích působili.
    Vedle architektury znalci jednotlivých historických období Klára Benešovská, Petr Kratochvíl, Ivan P. Muchka, Taťána Petrasová, Dalibor Prix a Rostislav Švácha zmiňují i důležité urbanistické koncepce a milníky v rozvoji sídel.
    Publikace Architektura je prvním svazkem této nové tematické řady. Její ambicí je informovat o nejnovějších poznatcích z historie architektury v českých zemích od raného středověku do současnosti. Nová tematická řada má široké veřejnosti i studentům umožnit rozšíření znalostí jednotlivých oborů, které základní řada Velkých dějin zemí Koruny české poskytuje pouze rámcově v dějinných souvislostech.
    Publikace obsahuje kromě obsáhlého textu množství černobílých fotografií, dobová vyobrazení a kresby půdorysů. Pro snadnou orientaci je kniha opatřena rejstříkem jmen a místních názvů.
0 komentářů
přidat komentář