Výběrové řízení na FA VUT - asistent Ústavu urbanismu

FA VUT
Vložil
Tisková zpráva
20. 09. 2017 11:35
Děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník asistent Ústavu urbanismu

Kvalifikační požadavky:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus
- Předpoklady pro pedagogickou činnost
- Předpoklady pro vědecko-výzkumnou a publikační činnost
- Zkušenost s vědeckou prací a publikací výsledků vítána

Předpokládaný nástup:
11/2017,
popř. dle dohody
Úvazek: 0,2

Požadovaná forma přihlášky uchazeče:

- Strukturovaný životopis

- Přehled dosavadní publikační činnosti

- Kopie dokladu o dosaženém vzdělání

Termín pro podání přihlášek: 20. října 2017
P
ísemné přihlášky zasílejte na adresu: Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno
Personální oddělení, Ing. Alena Bednářová, e-mail: bednarova@fa.vutbr.cz, tel. 541 146 604

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články