Ve Vysokém Mýtě (na)startovali mladí architekti debatu o přístupu k budoucímu vývoji města

Zdroj
.proMejto
Vložil
Tisková zpráva
15.10.2014 21:15
Světový Den architektury 2014 se ve Vysokém Mýtě proměnil v sérii několika akcí, které během víkendu od 3. do 5. října přilákaly občany k debatám nad urbanistickým vývojem nejen jejich města. Páteční seminář, sobotní procházka a nedělní cyklovyjížďka přilákaly desítky lidí, kteří se mohli seznámit s historickým i plánovaným vývojem města, ale také načerpat inspiraci z měst jiných.

Do ulic! Mezi domy! vedly cesty účastníků během celého víkendu, byť páteční setkání proběhlo v přednáškovém sále Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Pozváni byli odborníci se zkušenostmi z plánování měst různých velikostí.
Architekt Jan Vaněček předvedl své působení v pozici městského architekta Týnce nad Sázavou. Jeho promyšlený přístup, kdy není pouhým úředníkem, ale především iniciátorem změn, již po jednom roce přináší ovoce v podobě různých projektů na zlepšení veřejných prostranství ale i debaty nad dlouhodobou strategií vývoje města. Součástí jeho intervencí je také informační internetová platforma Týnecké vlnění.
Vedoucí pardubického Odboru hlavního architekta, architektka Pavla Pannová, představila hlavní zásady připravovaného územního plánu Pardubic. Hovořila o inspiraci z vyspělých měst, důrazu na hromadnou dopravu, chodce a cyklisty i o prostorovém zahušťování města a omezování nadbytečných rozvojových ploch.
Posledním tématem semináře byly nové metodické přístupy k plánování měst, se kterými nás seznámil architekt Michal Leňo z Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Současnou krizi územního plánování řeší pražský Metropolitní plán stanovením logických a jasných pravidel namísto obvyklé přemíry nesrozumitelných ploch a regulativů.

Sobotní procházka provedla účastníky včetně několika dětí z gotického náměstí přes vilovou zástavbu a poválečná sídliště až po nedávno vystavěné rodinné domy. Trasu organizátoři zvolili tak, aby byl představen postupný vývoj vztahu veřejného prostranství a soukromých domů.
V neděli si s sebou účastníci vzali také kola. Při projížďce okrajovými částmi města se zaměřili na rozvojové plochy města stanovené aktuálním územním plánem a na trasu plánované komunikace R35. Zakončení proběhlo symbolicky na vrcholu Bučkova kopce pohledem na celé Vysoké Mýto.

Po všechny tři dny mohli kolemjdoucí shlédnout na náměstí Přemysla Otakara II. také menší výstavu dotýkající se řešených témat.
"Těší nás pozitivní ohlasy na jednotlivé akce. Plánujeme projížďku územním plánem podniknout ještě jednou s novými zastupiteli města. Rádi bychom tak přispívali k lepší komunikaci mezi odborníky, volenými zástupci i veřejností a tím ke kvalitnějšímu vývoji města.", shodují se organizátoři ze spolku .proMejto a již nyní zvou nejen obyvatele města na příští ročník.

Více na www.promejto.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články