Tématem konference bude rozvoj měst

Zdroj
Petr Veber
Vložil
ČTK
14.11.2006 17:45
Praha

Praha - Rozvoj měst bude tématem konference Urbes 2006 svolané do Prahy na 21. a 22. listopadu. Cílem jednání je podle organizátorů vytvoření diskusního prostředí pro zamyšlení nad aktuálním stavem a vývojovými trendy. Zváni jsou především nově zvolení představitelé českých, moravských a slezských měst.

    Přihlášena je podle informací z dnešní tiskové konference stovka účastníků. Konference by měla být reprezentativním fórem zástupců státních a komunálních orgánů, představitelů správy a samospráv i  vědeckých, akademických a výzkumných institucí, spolků a sdružení.
    "Zaměříme se na souvislosti radikální transformace naší společnosti od roku 1989, na příliv migrantů, internacionalizaci městského prostředí i  prohlubující se soutěžení mezi evropskými městy o zdroje a vliv, na historická jádra, opuštěné či nevyužité areály, sídliště i komerční a rezidenční prostory v  zázemí měst," uvedl sociolog Michal Illner.
    Konference má však mimo jiné připomenout i historickou tradici, za níž stojí promyšleným a systematickým vytvářením městského osídlení a zástavby dynastie Přemyslovců. Desítky měst založených tímto vládnoucím českým rodem i po staletích podle svolavatelů konference fungují, rozvíjejí se a mění své funkce.
    Pozornost jednání se ovšem současně soustředí na revitalizaci měst a styl života v nich, na to, aby se z historických sídel nestávaly jen komercionalizované skanzeny.
    Na konkrétních příkladech budou odborníci hledat odpovědi na současné systémové problémy kvality života obyvatel měst. Spolu s představiteli firem ze sféry informačních technologií, drah, armády, developerů a dalších takzvaných trendových společností budou diskutovat o proměnách charakteru, stylu a funkcí městských částí. Uznávané autority mají na tomto fóru prezentovat vize sociálního, urbanistického a prostorového vývoje měst v dlouhodobém horizontu.
    Konference Urbes 2006 je zamýšlena jako pilotní projekt, jehož cílem je rozvinout do budoucna potřebné diskuse a dát reprezentantům měst informace, které by je vedly při řešení rozvojových plánů, při hledání potřebných řešení i  při jejich každodenním rozhodování.
0 komentářů
přidat komentář