Pro dálnici Brno-Vídeň se bude možná hledat nová trasa

Vložil
ČTK
05.10.2007 15:05
Belgie

Brusel

Brno - Pro dálnici Brno-Vídeň se možná bude hledat nová trasa. Ochránci přírody zjistili, že v trase silnice přes Mikulov leží slanisko, tedy ekologicky cenné území se slanomilnými rostlinami. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) proto požádala o to, aby se lokalita dodatečně dostala na seznam evropsky cenných území Natura 2000. Novinářům to dnes řekl náměstek jihomoravského hejtmana Milan Venclík.

Žádost agentury posoudí vláda. Jihomoravský kraj nemá pro rozhodnutí, zda se slanisko mezi evropsky chráněná území dostane, nebo ne, žádný poradní hlas. Radní přesto schválili text dopisu premiérovi, kde proti zařazení lokality do seznamu Natura protestují.
Podle vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Matušky se slanisko nachází na poli o rozloze kolem půl hektaru západně od Mikulova. "Rostou tam kriticky ohrožené rostliny solenka valerandova a ostřice ječmenovitá a silně ohrožený druh solenka žitná. Tyto rostliny se v ČR nacházejí na několika posledních lokalitách," řekl dnes ČTK Matuška. Pokud by se v těsné blízkosti slaniska stavěla silnice R52, hrozí podle něj jeho zanesení stavebním materiálem.
Kdyby se území dostalo na seznam Natura, silnice by přes něj nesměla vést. Byť minimální změna trasy by však podle Venclíka stavbu silnice de facto zablokovala. Stavba má platné územní rozhodnutí, je zakreslena v územních plánech a při změně trasy by bylo třeba všechna nutná povolení vyřídit znova. Nezačalo by se tak stavět dřív než v roce 2020, řekl Venclík.
V České republice by se mělo pod ochranou záštitu Natura 2000 dostat kolem 260 nových lokalit, z nichž u poloviny se jedná o změnu vedení hranice a nebo předmětu ochrany. Rozšíření vyplynulo z geografického semináře, který vloni v dubnu pořádala Evropská komise. Ta shledala v českém národním seznamu nedostatky a požaduje doplnění lokalit s evropsky významnými rostlinami a živočichy a typy přírodních stanovišť .
Návrh lokalit zatím není konečný a na základě připomínek krajských úřadů může být upraven. Do září 2008 musí Česká republika odeslat do Bruselu definitivní verzi. Pokud ji EU schválí, poběží šestiletá lhůta, kdy se oblasti stanou evropsky významnými lokalitami se zvláštním režimem ochrany.
0 komentářů
přidat komentář

Související články