Přerov možná udělí sankci firmě za pochybení při demolici Komuny

Zdroj
Vladimír Onderka
Vložil
ČTK
19.02.2007 16:15
Olomouc

Olomouc - Pracovníci stavebního úřadu přerovského magistrátu začali kvůli demolici spolkového domu Trávník, zvaného Komuna, připravovat podklady pro správní řízení. Jeho výsledkem by mohla být sankce za nedodržení podmínek demoličního výměru pro majitele domu a demoliční firmu. ČTK to dnes řekl vedoucí stavebního úřadu Jiří Just. Dříve památkově chráněnou budovu chtělo ministerstvo kultury znovu zařadit na seznam kulturních památek, to se však již nepodaří.

    Do demolice domu, který by mělo nahradit obchodní centrum, se dělníci pustili 10. února. O den později likvidaci zastavili přerovští úředníci s tím, že nebyly splněny podmínky demoličního výměru. Stavební firma, která tehdy prováděla demolici, neměla například potvrzení o odpojení objektu od plynu a areál objektu nebyl kvůli stavebním pracím řádně ohrazen.
    "V řízení o správním deliktu je obecně možné udělit pokutu do 200.000 korun. Pochybení je na straně stavebníka, tedy toho, kdo likvidaci platí. Rozhodnutím se ale měla řídit i demoliční firma," uvedl Just. Doplnil, že stavební úřad by mohl připravit podklady pro řízení zhruba do měsíce.
    Podmínky demoličního výměru byly splněny v pátek ráno a nová demoliční firma, kterou si najal vlastník domu, mohla znovu začít s jeho likvidací. Demoliční práce pokračují i dnes, nyní jsou už z budovy jen trosky.
    Památkovou ochranu budovy zrušilo ministerstvo kultury před půl rokem, vlastník ji tudíž mohl zlikvidovat. Před nedávnem však stát uznal zrušení ochrany jako chybu a chtěl dům znovu chránit. Nepodařilo se mu ale doručit majiteli budovy příslušné rozhodnutí.
    Pro záchranu památky stačilo pozdržet demoliční práce do čtvrtka, kdy by nabylo právní moci usnesení ministerstva o zahájení správního řízení, které mělo za cíl vrátit objekt zpět na seznam kulturních památek.
    Dělnický dům byl postaven na počátku 20. století. Objekt se stal střediskem stranického života, proletářské tělovýchovy, kulturních, divadelních a hudebních složek strany v přerovském okrese. Konala se tam také shromáždění za účasti vedoucích pracovníků KSČ. Budova byla zapsána na seznam nemovitých kulturních památek jako památka dělnického hnutí s odkazem na činnost KSČ v roce 1963. Brněnská firma objekt koupila od Českých drah, které byly do té doby majitelem tohoto domu.
0 komentářů
přidat komentář