Památkáři chtějí zachování budovy ze 30. let v kampusu v Ústí

Zdroj
Vanda Králová
Vložil
ČTK
22.05.2012 21:50
Ústí nad Labem

foto: usti-aussig.net
Ústí nad Labem - Památkáři chtějí, aby ve vznikajícím kampusu univerzity v Ústí nad Labem byla zachována bývalá nemocniční budova ze 30. let. Podle správce areálu je ale v havarijním stavu, památkáře proto dovnitř nepustila. Pavilon A chce škola zbourat a místo něj postavit nový, ministerstvo kultury ale zahájilo řízení na jeho prohlášení kulturní památkou. Rozhodnout má do konce května.

    "V bezprostřední blízkosti Pavilonu A se staví nové vysokoškolské budovy a s odkazem na tuto skutečnost neumožnil správce areálu pracovníkům památkové péče vstup do budovy interiéru, není proto možné posoudit kvalifikovaně její současný technický stav," píše Národní památkový ústav (NPÚ) v posudku k návrhu, který na ministerstvo podalo sdružení 400/27 věnující se ústeckým památkám.
    Původní projekt šestipatrové stavby dokončené v roce 1937 byl dílem ústeckých městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba. "Arnoldova a Krobova přestavba ústecké nemocnice patří mezi vyspělé architektonické realizace, které reagovaly na soudobé trendy zahraniční architektury a svým typologickým a estetickým řešením ovlivnily vývoj architektury na českém území," uvedl v posudku NPÚ.
    Jediná univerzita v Ústeckém kraji argumentuje především ekonomickou stránkou věci. Ministerstvo školství jí přislíbilo dotaci na demolici a novostavbu, na rekonstrukci by nedostala ani korunu. Podle její kvestorky Jany Janákové je ohroženo 65 milionů korun, které má univerzita vyhrazené pro rok 2012, ale i 590 milionů korun na výstavbu nového objektu, který ministerstvo školství plánovalo financovat do roku 2015. Celý kampus na ploše asi 90.000 metrů čtverečních by měl podle původních odhadů vyjít na 2,9 miliardy korun.
    Rekonstruované prostory pavilonu A by podle účastníků dnešního grémia vedení univerzity škola nemohla využívat, protože jejich dispozice by nestačila pro vybudování plánovaných laboratoří a výukových prostor přírodovědné fakulty, fakulty výrobních technologií a životního prostředí.
    Architekti, kteří bojují za zachování budovy, navrhují dostavbu. "Pokud univerzitě chybí 3000 metrů čtverečních čisté užitné plochy, je to možné řešit jinými způsoby než razantní demolicí stávajícího cenného domu," píšou v prohlášení architekti Jiří Němeček a Jan Vaca.
    Autory návrhu dnes vedení univerzity označilo za "teroristy" bránící rozvoji instituce se sedmi fakultami a 11.000 studentů. "Nechceme bránit rozvoji univerzity, ale zároveň nám, ústeckým patriotům a obyvatelům jednoho ze sociálně a historicky nejpostiženějších krajů, není lhostejný likvidační přístup k jedné z nejcennějších ústeckých památek na dobu, kdy toto město bylo na svém vrcholu," brání se předkladatelé návrhu.
    V areálu už sídlí Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta užitého umění a designu, část Přírodovědecké fakulty a Ústřední knihovna Pedagogické fakulty. V září má být dokončené Multifunkční informační centrum a Univerzitní knihovna za 420 milionů korun, začít má i oprava dalších dvou budov za 150 milionů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články