Místostarostka Vídně Maria Vassilikou vystoupí na konferenci v Praze

Zdroj
CZ|AT Česko-rakouské fórum architektury
Vložil
Tisková zpráva
19.11.2013 13:20
V pátek 22. listopadu v Praze proběhne v rámci Česko-rakouského fóra architektury 2013 konference Středoevropská metropole ve 21. století, jejímž cílem je navázat dialog mezi odborníky na urbanismus, architekturu a rozvoj města těchto dvou evropských metropolí. Konference představí rakouskou architekturu a městské plánování, jehož systém může být inspirativní i pro Prahu, která na toto téma povede s vídeňskou metropolí aktivní dialog, přednášky a panelové diskuze jsou otevřeny i veřejnosti. Účast na konferenci přijala místostarostka Vídně Maria Vassilakou, pražský primátor Tomáš Hudeček, zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR ) a další zástupci magistrátů obou metropolí.

Tomáš Hudeček a Maria Vassilakou
Hlavním tématem konference jsou aktuální výzvy středoevropské metropole ve 21. století. Účastníci z pražské i rakouské strany budou prezentovat, jakým způsobem město vytváří a naplňuje svoji strategii a jaké nástroje k tomu využívá. Program celého fóra uzavře večerní přednáška o architektuře renomovaného vídeňského ateliéru Querkraft. „Poslední vývoj na pražské radnici i v IPR nasvědčuje, že mnohé se mění a Praha se snaží vytvořit takové koncepce a nástroje pro správu města, které jí umožní být opět konkurenceschopnou v evropském měřítku. Součástí tohoto trendu by podle nás mělo být bezpochyby i navázání užší spolupráce se zahraničními odborníky, například prostřednictvím odborných konferencí,“ řekl Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR.

A proč má být Praze vzorem právě rakouská metropole? „Vídeň je již několik let městem s nejvyšší kvalitou života na světě, dlouhodobě se těší politické stabilitě a jedním z důležitých rysů rozvoje města je participace, neboli zapojování občanů do diskuzí o všech budoucích projektech. Tomu se u nás musíme ještě učit – jak občané, tak politici,“ vysvětluje Michal Volf z Česko-rakouského fóra architektury s tím, že Vídeň má navíc k Praze historicky i geograficky blízko a obě města stojí před podobnými výzvami.

„Někteří odborníci začátkem 90. let dokonce tvrdili, že Praha má oproti Vídni lepší výchozí pozici ve střední Evropě. Praha ale zaspala na startu i ve vytyčení cesty k cíli a nyní je to ona, kdo musí západní metropole dohánět. Po čtyřiceti letech totality Praha zabředla do stavu, kdy naprosto rezignovala na jakoukoliv koncepci rozvoje. Neměli jsme dlouhodobou vizi, jen zastaralý územní plán a neaktuální strategický plán. Na tom všem nyní usilovně pracujeme, protože potenciál i chuť na změnu tu jsou,“ dodal primátor Prahy Tomáš Hudeček.

Konference i večerní přednáška se budou konat ve velkém sále  Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1. Vstup je zdarma, nutná je však rezervace, simultánní tlumočení je zajištěno.

Pořadatelem fóra je občanské sdružení CZ|AT Česko-rakouské  fórum architektury ve spolupráci s pražským Magistrátem a Institutem plánování a rozvoje.

Maria Vassilakou
Foto: Lukas Beck
Maria Vassilakou, místostarostka Vídně a zároveň radní odpovědná za rozvoj města, dopravu, energetické plánování nebo zapojení občanů, bude hlavním hostem Česko-rakouského fóra architektury 2013. Maria Vassilakou je prvním politikem ze strany zelených, který stojí ve vedení města. Za necelé 3 roky, co je ve funkci (od 25. 11. 2010), se jí podařilo prosadit řadu pro město inovativních kroků.

Jako většina „zelených“ politiků v Evropě i ona podporuje jiné formy dopravy než je individuální automobilová. V roce 2012 prosadila snížení roční jízdenky na veřejnou dopravu, jejíž cena klesla z 449 na 365 euro. Nová cena – v přepočtu 1 EUR/den – znamenala nový rekord v prodeji těchto síťových jízdenek. V minulém roce si je pořídilo 450 tisíc Vídeňanů!

Maria Vassilakou se také zasadila o rozšíření parkovacích modrých zón. Nově je na ploše 70% rozlohy Vídně parkování možné jen pro stálé obyvatele té které čtvrti. Toto opatření nutí dojíždějící za prací používat jiné možnosti dopravy než automobilovou, protože je v podstatě nemožné ve městě zaparkovat po dobu celého pracovního dne.

Místostarostka Vídně je také velkou podporovatelkou cyklodopravy, sama byla letos v červnu  jednou z vůdčích postav vídeňské světové konference Velocity a jejím hlavním cílem je zdvojnásobit podíl cyklodopravy ze současných 5 procent na 10 procent do roku 2020. Součástí tohoto cíle je i nový koncept barevnosti cyklopruhů nebo mobilní cyklostánek, který se po městě převáží na kole a který tam, kam dorazí, propaguje používání kola jako ideálního dopravního prostředku ve městě.

Jedním z klíčových projektů veřejného prostoru pro město Vídeň, který se Maria Vassilakou snaží prosadit, je proměna hlavní nákupní třídy Mariahilferstrasse na pěší zónu. V poslední době se testovalo její uzavření pro automobily a brzy by se mělo hlasovat o tom, zda se ulice stane pěší zónou, nebo zde budou nadále jezdit auta.

Dalším velkým tématem místostarostky Vassilakou je komunikace s veřejností. Ať už se jedná o abstraktní úlohu, jako je strategický plán Vídně nebo konkrétní řešení určité oblasti, snaží se do diskuze zapojit co největší množství subjektů – obyvatele, zájmové spolky, podnikatelské subjekty a samozřejmě co nejširší vrstvu státní správy.

Program konference 22.11.2013, velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1
9:45 – 16:15 Odborná konference
Simultánně tlumočeno z němčiny do češtiny

9:15 Otevření sálu, otevření registrací (neregistrovaná místa budou v 9:40 nabídnuta veřejnosti)
Moderátor: Pavel Míčka ‐ Agora CE

9:45 – 10:00 Úvodní slovo, přivítání
Tomáš Hudeček
Tomáš Ctibor
Michal Volf

1. Správa města z pohledu městské politiky

10:00 – 10:45 Přednáška Maria Vassilakou
10:45 – 11:15 Přednáška Tomáš Hudeček
11:15 – 12:00 Panelová diskuze, dotazy z publika
(moderátor: Jindřich Šídlo)
Maria Vassilakou
Tomáš Hudeček
Jiří Nouza

12:00 – 12:45 Oběd


2. Strategický plán
12:45 – 13:15 Přednáška Kurt Mittringer
13:15 – 13:30 Přednáška Tomáš Ctibor
13:30 – 14:15 Panelová diskuze, dotazy z publika
(moderátor: Petr Návrat)
Kurt Mittringer
Tomáš Ctibor
Angelika Winkler
Marek Zděradička

14:15 – 14:45 Pauza

3. Územní a regulační plán
14:45 – 15:15 Přednáška Thomas Madreiter
15:15 – 15:30 Přednáška Roman Koucký
15:30 – 16:15 Panelová diskuze, dotazy z publika
(moderátor: Adam Gebrian)
Thomas Madreiter
Roman Koucký
Pavla Melková
Pavel Hnilička
Markus Vogl (Querkraft Architekten)

16:15 Zakončení konference, poděkování
0 komentářů
přidat komentář

Související články