Chráněné hranické viadukty se dočkaly první části oprav

Zdroj
Alena Petrželová
Vložil
ČTK
27.06.2008 10:40
USA

New York

Hranice (Přerovsko) - Cihlová část památkově chráněných hranických viaduktů se dočkala oprav. Na první etapu rekonstrukce uvolnila Správa železniční dopravní cesty zhruba 20 milionů korun. Ještě letos se hodlá pustit do dalších etap. Tři železniční viadukty u Hranic na trati z Přerova do Lipníka nad Bečvou se staly kulturní památkou loni v srpnu poté, co jejich část chtěly České dráhy kvůli jejich chátrání zbořit.

    "První etapa opravy hranického viaduktu probíhala pod dohledem pracovníků památkové péče a spočívala v jeho kompletním zaizolování a nového přezdění zvětralých říms a zábradelních sloupků. Kovové původní zábradlí bylo kompletně sneseno a citlivě repasováno," řekl ČTK přednosta Správy mostů a tunelů Miroslav Basler.
    Na mostě byla také zdemolována kolej a trakční vedení. "Tyto opravy byly první etapou při záchraně památkově chráněného hranického viaduktu. Bylo zamezeno dalšímu chátrání viaduktu zatékající vodou a chodci procházející podél viaduktu již nejsou ohroženi odpadávajícími kusy cihel z říms a rampouchy ledu z odvodňovačů," doplnil Basler.
    Odpadávání zdiva i nadále podle něj hrozí pod jednotlivými klenbami, což by měly vyřešit následující etapy oprav. "Už letos máme v plánu první tři klenby," dodal přednosta.
    Na cihlové části hranických viaduktů dráhy vyloučily provoz před několika lety. Po zahájení koridorové stavby totiž poklesl první pilíř mostu. Ten byl sice podchycen v roce 2004, tato oprava však neřešila jeho celkový havarijní stav. Dráhy poté uvažovaly o tom, že celý cihlový viadukt zboří, což však narazilo na odpor obyvatel i zástupců města Hranic. Společně s památkáři poté docílili zápisu viaduktů do seznamu kulturních památek.
    Podle památkářů jsou hranické viadukty technicky náročnou a významnou stavbou a patří k předním železničním mostním stavbám dochovaným v autentické podobě.
    Viadukty se skládají z viaduktu cihlového, který byl postaven v roce 1846, je dlouhý 448,5 metru a stojí na 32 polokruhových klenbách. Tvoří jej také viadukt kamenný z roku 1873, dlouhý 426,5 metru s 32 klenbami, a viadukt železobetonový z roku 1939, který měří 434,5 metru a stojí na 30 klenbách.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Hranické viadukty
Helena, rodačka z Hranic
02.07.08 01:33
zobrazit všechny komentáře