Čeští architekti se mohou více podílet na stavebním rozvoji Číny

Vložil
ČTK
02.07.2013 22:00
Praha

Praha - Čeští architekti by se mohli více podílet na rychlém stavebním rozvoji Číny. Umožnit by jim to mělo Memorandum o porozumění, které dnes v Praze podepsal generální sekretář Sdružení čínských architektů Wu Cung-wej a předseda České komory architektů (ČKA) Josef Panna. Memorandum umožní i každoroční výměnu 15 až 20 architektů.
    "Spolupráce je úplně na začátku, ale už byla řeč o návštěvě českých architektů v Číně a zprostředkování kontaktů mezi vysokými školami," řekla ČTK mluvčí ČKA Simona Juračková. Čínská strana by chtěla využít mimo jiné českých zkušenosti v ochraně kulturního dědictví.
    Návštěva dvaadvacetičlenné čínské delegace v Česku je součástí jejich evropské cesty. Praha se stala zastávkou mezi Budapeští a Londýnem. Mezi delegáty jsou ředitelé architektonických kanceláří, hlavní architekti, zástupci akademické obce, specializovaných médií i developerů. "Důvodem dnešního setkání není jenom podpis memoranda, ale především snaha o navázání kontaktů. Od českých architektů bychom se chtěli přiučit práci s omezeným množstvím prostoru a zdrojů a zajímají nás také zkušenosti z oblasti ochrany kulturního dědictví," uvedl Wu Cung-wej.
    Čínská strana může podle generálního sekretáře Sdružení čínských architektů nabídnout starou tradici v oboru architektury nebo se podělit o způsoby řešení problémů vzniklých rychlým rozvojem v posledních letech. "Čína představuje obrovský trh po všech stránkách. Rychlý rozvoj přes velké úspěchy čínských architektů na poli výstavby přináší i různé problémy. Zejména v tom, že vede k formalismu, kdy architekti příliš dbají o vnější stránku stavby," podotkl Wu Cung-wej.
    V Číně se v nedávné minulosti prosadilo několik úspěšných českých architektů. Známý je příklad Ivana a Jany Bendových, kteří v Šanghaji založili velkou kancelář Allied Architects International. Na kontě mají přes 400 projektů včetně celých čtvrtí.Memorandum o porozumění

o vztahu přátelské spolupráce mezi Českou komorou architektů a Sdružením čínských architektů

Česká komora architektů a Sdružení čínských architektů vyjadřují společnou vůli navázat vztahy v rovině přátelské spolupráce založené na vzájemné podpoře a oboustranném prospěchu za účelem zlepšení porozumění mezi čínskými a českými architekty a pro posílení akademické výměny a odborné spolupráce.

Obě strany dospěly k následující shodě:
  1. Obě strany se dohodly společně usilovat o zlepšení vzájemné výměny a spolupráce a podporovat společný rozvoj a prosperitu na principech vzájemné rovnosti a vzájemných výhod.
  2. Obě strany by měly udržovat kontakt s příslušnými odděleními k zajištění dalšího jednání o vzájemné spolupráci.
  3. Během vzájemné spolupráce budou jednotlivé projekty projednávány a podepisovány odděleně. V podstatě každý institut by mohl vyslat každý rok delegaci 15-20 architektů na návštěvu druhé země na výstavu význačných prací, rozvíjet své dovednosti a vyměňovat si zkušenosti při ochraně historických budov a úspoře energie v oblasti architektury.
  4. Během návštěvy by se měla místní hostitelská strana zaměřit na poskytnutí nezbytné podpory a pomoci delegaci druhé strany.
  5. Toto memorandum nabývá účinnosti po podpisu oběma stranami. Platnost dokumentu jsou tři roky. Pokud žádná ze stran neukončí dohodu po vypršení lhůty tohoto memoranda, bude tato dohoda prodloužena.
  6. Toto memorandum je podepsáno 1. července v Praze, v České republice. Toto memorandum je psáno dvojmo ve třech jazycích: anglickém, čínském a českém, oba originály mají stejnou platnost.
Česká komora architektů  +  Sdružení čínských architektů
0 komentářů
přidat komentář