České Budějovice vyhlásily konkurz na hlavního architekta

Vložil
Tisková zpráva
27.06.2011 20:55
Veřejná výzva
Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §6 zákona č.312/2002 Sb.,
zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 na obsazení pracovního místa vedoucího odboru útvaru hlavního architekta

místo výkonu práce: Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č.1,2
370 92 České Budějovice
možnost nástupu: 01.08.2011
Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.
kvalifikační předpoklady: dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - vysokoškolské vzdělání v oboru architektura a urbanismus
platová zařazení: tarifní třída 11,12                         
/nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/
další požadavky: - znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, systém CAD)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- znalost zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samo- správních celků v platném znění
- znalost zákona č.128/2000 Sb. o obcích  v platném znění
- znalost  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- praxe v řídící funkci a v oboru architektury a urbanismu vítána
přihláška musí obsahovat: - žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst. 4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.
- doklad o splnění předpokladů stanovených zákonem č.451/1991 Sb. v platném znění(lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení, které jej nahrazuje do doby jeho vydání)

- studii fungování odboru v rozmezí max. 2 stránek formátu A4 ve struktuře:

1. vlastní představa metody přístupu k městu a základní koncepce města z hlediska prostorového a strategického rozvoje

2. vlastní představa fungování odboru hlavního architekta s ohledem na schválenou náplň odboru v rámci organizační změny-návrhy na doplnění a jiné úpravy

3. vlastní představa komunikace a uplatňování prostorového a strategického rozvoje města v rámci stávající struktury magistrátu města

4. prokázání znalostí nástrojů,které má samospráva k dispozici pro rozhodování o území a možnosti (způsoby) jejich aplikace v konkrétní urbánní a architektonické praxi (v širších sociálních,ekonomických, případně i právních souvislostech) - nejedná se o znalosti jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů, nýbrž spíše o  souhrnnou ucelenou představu prostředí, ve kterém bude hlavní architekt působit
informace: Ing. Ivana Popelová - náměstkyně pro plánování a strategický rozvoj, dopravu, kulturu, cestovní ruch a památkovou péči tel. 386802922
Ing. Zdeněk Řeřábek - tajemník magistrátu města, tel. 386802001
přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 19.07.2011
přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu:

Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1, 2
370 92 České Budějovice
přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis
0 komentářů
přidat komentář