A2: Jiří Polák - Tréninkové centrum pro výzkum biomedicínských problémů

Vložil
Kateřina Lopatová
10.02.2011 11:40
3. ročník, klauzurní práce
ateliér: Architektura II
vedoucí ateliéru: Prof. ing. arch. Ivan Kroupa
odborná asistentka: ing. arch. Jana Moravcová
Zadání — Chtěli jsme bydlení. Něco jako malý bytový dům s vybaveností. Protože by nás to nebavilo a protože je důležité si uvědomit základní vazby a souvislosti, zvolili jsme téma, kde těch vazeb není příliš. Chtěli jsme prokázat dovednost vytvořit obytné vnitřní prostředí pro malou skupinu lidí – dispozičně, prostorově, víceméně s rezignací na estetiku exteriéru. Tématem je tedy krátkodobá či střednědobá mise v extrémních podmínkách s vědeckou náplní pro cca 40 lidí.

Koncept —
Klauzurních prací bylo vytvořit prostor - strukturu pro skupinu 40 vědců určenou do extrémních podmínek. Mým cílem bylo vytvořit vědecké tréninkové centrum, které připravuje vědecké týmy na práci v extrémních podmínkách: zkoumá jejich chování a testuje je v krizových situacích.
Struktura nabízí základní vybavení pro život v izolaci: jednotlivé prostory jsou logicky řazeny vedle sebe a jsou propojeny rampami a žebříky. Jde pouze o vnitřek struktury s elementární dispozicí, okleštěný od všech vnějších vazeb. Tvoří jeden společný kontinuální prostor. Celý komplex je uzavřený do vnitrobloku kde je umístěno tréninkové centrum.
0 komentářů
přidat komentář

Související články