Švýcarský pavilon pro šanghajské Expo 2010 od Buchner Bründler

1. května 2009, tedy rok před zahájením světové výstavy Expo v Šanghaji, se začalo se stavbou švýcarského pavilonu od basilejských architektů Andrease Bründlera a Daniela Buchnera. Švýcarská strana o podobě svého národního pavilonu rozhodla již na konci roku 2007, kdy ve dvoukolové soutěži zvítězil společný projekt architektů Buchner Bründler a tvůrce expozic Element.
Od začátku května až do konce října 2010 se bude tento alpský stát představovat čínskému publiku jako země plná zážitků “Město a venkov, s nejmodernější švýcarskou technikou a sílou inovace“. Pavilon je založen na “interakci mezi městem a venkovem“, jedním z pěti podtémat Expo. Po konstrukční stránce pavilon tvoří dva válce s plochou travnatou střechou. Po okrajích jsou zavěšeny dekorativně ztvárněné solární panely.
Uvnitř stavby se na rampách nachází řada výstavních ploch (multifunkční plošina, zóna pro VIP hosty, restaurace), které mají společně s prouděním návštěvníků připomínat městské prostředí. Zelení osázená lehce zvlněná střecha má za úkol vytvářet venkovský kontrast. Jako spojnice mezi oběma světy má sloužit sedačková lanovka.
Oficiální popis pavilonu zní následovně: „Zvenku se pavilon tváří jako hybridní budova, která v sobě propojuje město a venkov, techniku a přírodu. Hmotu stavby obklopuje 17 metrů vysoká zavěšená fasáda, kterou tvoří drátěná síť, na níž je v nepravidelných odstupech zavěšeno 11000 terčíků z ekologicky šetrného Klarharz (2-složková epoxidová tvrzená pryskyřice neobsahující rozpouštědla). Fasáda vytváří za pomoci nejmodernější solární techniky proud a nechává sluneční záření, aby projevilo svoji výtvarnou sílu. Elektrický proud je dále vysílán do světelných diod, které se pak rozsvěcují v různé intenzitě, množství, útvarech a délce trvání.“
Uvnitř pavilonu povede okruh, který návštěvníky provede po rampách kolem digitálních Švýcarů, kteří budou vyprávět o svých představách budoucnosti, až na terasu s digitálním výhledem na švýcarský svět velehor. 3D-dalekohledy nabízí pohledy na konkrétní švýcarské případy řešení v oblasti kvality ovzduší a vodních zdrojů, udržitelného způsobu stavění, jako i mobility. Na závěr výstavy budou návštěvníci moci nasednout na sedačkovou lanovku, s kterou podniknou cestu na zelenou střechu pavilonu. Hybridní pohádková říše v Šanghaji bude navíc doplněna pavilony jednotlivých švýcarských měst jako Basilej, Ženeva a Curych, v nichž bude ztvárněno téma “Voda a urbánní kvalita života“.
Koncept pavilonu je téměř výhradně orientován na Číňany a turistický ruch. Očekává se, že Expo 2010 navštíví pouze 5 procent lidí ze zahraničí. Švýcarsko zároveň patří mezi nejoblíbenější destinaci bohatých Číňanů, kde zde ve velkém skupují luxusní značkové zboží. Švýcarsku se v Číně daří naplňovat turistický marketing jako žádné jiné evropské zemi. Info>
0 komentářů
přidat komentář

Související články