Stop búraniu Bratislavy!

Petícia za zachovanie a obnovenie obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí v Bratislave

Zdroj
DOCOMOMO Slovakia
Vložil
Tisková zpráva
07.02.2012 22:50
Ivan Matušík

Slovenská pracovná skupina DOCOMOMO s podporou iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) vyhlasuje dňa 5. 2. 2012 petíciu za zachovanie a obnovenie obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí v Bratislave.
Urbanistické návrhy na riešenie územia Kamenného námestia, ktoré sú aktuálne predmetom posudzovania Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, uzatvorenie hotela Kyjev pre verejnosť a nedávne vyjadrenia vlastníkov hotela o jeho plánovanej prestavbe, nás znepokojili natoľko, že sa obraciame na verejnosť s naliehavou žiadosťou o podporu pri zachovaní tohto mimoriadneho architektonického diela. Naším cieľom je súčasne iniciovať verejnú diskusiu o tomto významnom mestskom priestore Bratislavy, ako aj o spôsobe akým sa o tak závažných otázkach rozvoja mesta v našom prostredí rozhoduje.

Petíciu možno podporiť v elektronickej forme aj na webovej stránke. K petícii bola tiež založená stránka na sociálnej sieti facebook, kde sú zverejnené podrobnejšie informácie a dokumenty o obchodno-spoločenskom centre na Kamennom námestí. Vznikla tak platforma na verejnú diskusiu o tomto priestore a jeho architektúre.

Petičný výbor:
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava
Bc. Ivan Bútora, Lubinská 6, 811 03 Bratislava
Ing. arch. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD., Saratovská 5, 841 02 Bratislava
Mgr. Peter Szalay, PhD., Kulíškova 31, 821 08 Bratislava, peter.szalay@savba.sk
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava

DOCOMOMO Slovakia, korešpondenčná adresa ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava

0 komentářů
přidat komentář

Související články