Ivan Matúšik o revitalizaci Kamenného námestia

Architekt hotela Kyjev vidí revitalizaci Kamenného námestie v jaho zastavaní kvalitnou architektúrou

Zdroj
INFORMÁCIE Slovenskej Komory Architektov
Vložil
Tisková zpráva
23.02.2014 16:35
Ivan Matušík

Architekt Ivan Matušík, autor stavieb bývalého OD Prior a hotela Kyjev sa po dlhých rokoch konečne aktívne zapojil do diskusie o budúcej podobe Kamenného námestia a bloku okolo spomínaných stavieb. Svoj pohľad na bratislavský bulvár a Kamenné námestie významný slovenský architekt prezentoval čitateľom interného časopisu Slovenskej komory architektov.

Foto: Ivan Karlík

Väčšinoví vlastníci pozemkov a budov v okolí Kamenného námestia, spoločnosti Lordship a Tesco stores dlhodobo komunikujú záujem priestor revitalizovať, obnoviť a vrátiť tam ľudí. Proti aktivitám mesta a vlastníkov pozemkov verejne bojuje teoretička architektúry Henrieta Moravčíková so skupinou podriadených zamestnancov a jej bývalých študentov. Moravčíková si dlhodobo želá zakonzervovanie súčasného stavu územia v centre mesta.
O území všeobecne platí, že pre okoloidúcich je dnes skôr nepríjemným zážitkom, ktorému je lepšie sa vyhnúť lebo generuje množstvo hluchých, tmavých a škaredých verejných priestorov bez identity.
Ivan Matušík navrhuje ako najlepšie riešenie pre Kamenné námestie, priestor pred bývalým OD Prior zastavať a v podzemí zástavby umiestniť veľkokapacitné garáže pre 600 áut. Nadväzuje tak na myšlienku z roku 2010 kedy mal Kamenné námestie prenajaté Igor Ballo (I.P.R. Slovakia) a jeho zbúraním chcel vytvoriť podzemné garáže pre 300 áut a strop horného poschodia mal slúžiť ako nové námestie pred OD MY.
Matušík Ballov návrh ocenil, no jeho riešenie nepovažuje za dostatočné a hovorí: „Tento objekt sa však nemôže obmedziť na podzemné podlažia, ale v špecifickej tvarovej aj funkčnej podobe musí dotvárať priestor i svojimi nadzemnými podlažiami. Styk štyroch ulíc v tomto území prostredníctvom nového architektonického diela je úloha nielen náročná, ale aj vzácna.“
Mimochodom takáto forma revitalizácia by znamenala čiastočné obnovenie pôvodnej historickej blokovej zástavby, ktorá tu existovala ešte v prvej polovici 20.stotočia. Celkovo architekt vidí potrebu realizovať v bloku Kamenného námestia (Dunajská-Rajská-Špitálska) podzemné parkovisko s kapacitou okolo 2000 miest.
Svoje názory Matušík prezentoval článkom v internom časopise Slovenskej komory architektov. Ako z vizualizácie vyplýva, Kamenné námestie chce architekt zastavať zhlukom valcovitých objektov, ktorým dominuje jeden objekt s dvojnásobnou výškou. Zaujímavé na celom Matušíkovom návrhu je aj to, že vôbec nepočíta s existenciou solitérneho objektu obytného domu v hornom cípe Kamenného námestia. Mimochodom spomínanú stavbu sa v 60. rokoch nepodarilo asanovať počas výstavby hotela Kyjev a OD Prior. Tento objekt ako problém územia pred nedávnom označila aj urbanistická štúdia architektonického ateliéru Siebert+Talaš.
Mesto Bratislava s firmou plánujúcou podzemné parkovisko pre neplatenie nájmu zmluvu zrušilo a na blok Kamenného námestia sľubuje spolu s väčšinovými vlastníkmi pozemkov a budov verejnú medzinárodnú architektonickú súťaž. Je viac než pravdepodobné, že sa do nej zapojí aj Ivan Matušík so svojimi spolupracovníkmi.
josa
0 komentářů
přidat komentář

Související články