KCAP zvítězil v soutěži na jižní okraj olympijského parku v Pekingu

Zdroj
KCAP
Vložil
Tisková zpráva
22.01.2010 07:00
Kees Christiaanse
KCAP Architects&Planners

Rotterdam, 19. ledna 2010 – Kancelář KCAP Architects&Planners zvítězila v prestižní soutěži na rozvojový plán padesátihektarového pozemku na jižním okraji Olympijského parku v čínském Pekingu. KPAC přišla společně s čínskou partnerskou kanceláří Beijing Institute for Architectural Design (BIAD) s rozsáhlým souborem staveb, který je vložen do urbanistických souvislostí města, spojuje místo se stávajícími dopravními uzly podél nově postavené trasy metra.
Nová čtvrť nabízí nové využití území. Bude ji tvořit řada funkcí s převládajícími obytnými a kancelářskými prostory až po prodejní a jiné komerční funkce, dva veřejné dopravní terminály s autobusovými zastávkami a stanicemi metra, jako i řada hotelů, kulturní a veřejné služby. Zamýšlený urbanistický návrh respektuje čínské tradice prostorového utváření měst a dále je překládá do většího měřítka. Výsledkem je vysoce flexibilní a adaptabilní plán, který bude v nadcházejících letech postupně vznikat.
Středem celého návrhu je rozlehlý městský park sloužící jako přemostěni s komerčními funkcemi ve východozápadním směru s velkou ozeleněnou střechou. Zelený pás přemosťuje tunel, který tvoří významnou severojižní osu urbanistické sítě Pekingu. Zelené srdce projektu je prostředníkem mezi zbývajícími částmi areálu a vytváří ústřední prvek celého návrhu.
Kees Christiaanse, zakladatel a partner architektonické kancelář KCAP, k projektu připojuje: „Jsme velmi šťastní, že můžeme pomáhat při utváření nového odkazu Olympijské parku v Pekingu. Tento projekt je klíčovým bodem při oživování bývalého olympijského areálu. Věříme, že podobné kvality budeme moci představit také v další naší aktuální zakázce s olympijským odkazem – London Olympic Legacy Framework.“
Markus Appenzeller, vedoucí zahraničních projektů KCAP, dodává: „Jde o velký výsledek, který podtrhuje rostoucí úspěch KCAP v Číně a zhodnocuje naše odborné znalosti s velkými urbanistickými projekty v Číně, které jsme zde v uplynulých letech realizovali.“
KCAP, společně s místní partnerskou kanceláří, budou i nadále zapojeni do zpracování vítězného urbanistického návrhu a následně také projektování dopravní infrastruktury jakož i veřejné zeleně. S realizací projektu by se mělo začít již v průběhu tohoto roku.
0 komentářů
přidat komentář