Olympic Green Beijing

Olympic Green Beijing
Autor: AS & P
Adresa: Peking, Čína
Projekt:2002
Realizace:2008


V říjnu 2002 dostala architektonická kancelář Albert Speer & Partner neobyčejnou nabídku - vytvořit urbanistický plán areálu pro olympijské hry plánované na rok 2008 do Pekingu.
Albert Speer jr., syn hlavního architekta nacistické Třetí říše Alberta Speera sr., vytvořil pro Peking koncept s téměř 32 km dlouhou východo-západní osou, nápadně podobnou nerealizovanému berlínskému plánu „Germania“ svého otce, která měla být dlouhá 50 km.
Okolo osy jsou navržena velká náměstí, stadiony, kina, domy pro zaměstnance a gigantické nádraží, které spojuje celou Čínu, stejně jako Hitler plánoval v projektu „Germania“ propojit všechny podrobené země Třetí říše.

„Je to idealistická osa, nevyjadřuje sílu. Dívá se dva a půl tisíce let zpátky do historie Číny.“

Olympijská urbanistická osa začíná u existujícího Asijského Stadionu a táhne se severozápadně k nově navrženému National Stadium, dále do sportovního parku, kde se protíná s kulturní osou. Hlavním cílem konceptu bylo spojit sport, kulturu a přírodu v jeden celistvý, poeticky, ale také účelný celek.

Jedny z architektonicky nejvýznamějších stadionů, které jsou situovány v centru "Olympic Green Beijing", jsou Beijing National Stadium a National Swimming Centre. Jsou to objekty - "architektonická díla". Podívejme se na ně podrobněji:

Beijing National Stadium
Autor: Herzog & de Meuron
Spolupráce: ARUP Sport Team, Chinese Architecture and Design Group
Projekt: 2002
Začátek realizace: 2004
Plánované dokončení: 2008

Nový National Stadium je situovaný na mírném svahu v centru Olympijského komplexu. Během Olympijských her bude mít kapacitu 100 000 diváků (po skončení sníženo na 80 000) a pravděpodobně to bude největší krytý prostor na světě.
Stadion je koncipován jako velká loď, která vytváří charakteristický a nezaměnitelný dojem jak z dálky tak z bezprostřední blízkosti.
Zevnějšek stadionu je jen čistá struktura. Fasáda a konstrukce jsou totožné. Konstrukční prvky se vzájemně doplňují a sbíhají se do síťového útvaru, ve kterém fasáda, schody a střecha vytváří jeden celek. Je inspirován náhodností v přírodě a vzory používanými v čínské keramice typické pro Peking. Je to vlastně několik vrstev obrazců, které oko na zjevně nepravidelné struktuře nezachytí.
Návštěvníci procházejí skrz tento útvar do rozlehlého „podloubí“, které obíhá okolo celé tribuny. Odtud se dá přehlédnout celý okruh čistého prostoru zahrnující schody, které zpřístupňují tři pořadí na tribuně. „Podloubí“ funguje jako vestibul - promenádní krytý prostor s restauracemi a obchody, které zvou návštěvníky ke korzování.
Tribuna je navržena bez jakéhokoliv přerušení, aby vyvolávala pocit excentrické koule. Tento stejnoměrně postavený tvar pomáhá soustředit pozornost na diváky a sportovní disciplíny na hřišti. Architektura bude tvořena lidským davem. Stadion poskytuje dobrý komfort, výborný výhled a jedinečnou atmosféru. To bude vytvářet vzrušení u diváků a hnát atlety k výjimečným výkonům.
ARUP Sport Team navrhl koncept konstrukčního řešení stadionu. Pro seismatickou stabilitu a překlenutí rozponu 330 na 220 metrů byla střecha oddělena od excentrické koule. Stahovací střecha je ale nedílnou částí celé konstrukce stadionu. Na horním povrchu je krytá sérií ETFE panelů, které zajišťují kompletní voděodolnost. A na dolním akustickou membránou, která bude odrážet a absorbovat zvuk.

Prostorový efekt stadionu je neobvyklý a radikální, ale zároveň jednoduchý a téměř starobylý. Vytváří jednoznačný historický orientační bod pro Olympijské hry 2008.National Swimming Centre
Autor: PTW
Spolupráce: CSCEC, Ove Arup
Projekt: 2003
Plánované dokončení: 2008

National Swimming Centre, známý jako „watercube“ (vodní hranol), je založen na geometrii mýdlových bublin fantasticky zkrystalovaných jako masivní pravoúhlá forma. Základní tvar konstrukce je navržen tak, aby byl v harmonii s kruhovým hlavním stadionem Beijing National Stadium (Herzog & de Meuron).

„Koncept našeho „watercube“ je jednoduchá pravoúhlá forma, která teorii vodních bublin aplikuje k vytvoření konstrukce a pláště objektu. Tím tvoří tak unikátní design. Zdá se být nepravidelný a rozpustilý jako přírodní systémy, ale přesto je matematicky velmi precizní a opakující se. Transparentnost vody s tajemným systémem bublin bude okouzlovat a vytvářet ohromující dojem jak zevnitř tak zvenčí objektu.“
Andrew Frost, PTW

Plášť objektu je vytvořený z netradičního lehkého transparentního „teflonu“ nazývaného EFTE. Byl navržen tak, aby dobře reagoval na specifické osvětlení a projekci. Vytváří úžasný vizuální a smyslový zážitek, který budou sdílet miliony televizních diváků z celého světa.
I přes organický vzhled je základ konstrukce jednoduchá prostorová ocelová kostra skládaná ze systému opakujících se styčníků a prutových nosníků.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AS & P