Akceptace-intervence–destrukce v Centru současného umění DOX

Bienále Industriální stopy 2009

Zdroj
Centrum současného umění DOX
Vložil
Tisková zpráva
29.09.2009 14:15
Výstavy

Ing. Bc. František Denk – T.R.A.F.O. - přestavba bývalé trafostanice na bydlení, Praha-Smíchov
Akceptace - intervence – destrukce. Hranice vymezující tři okruhy přístupů k průmyslovému dědictví a zároveň tematické linie v pořadí již třetí výstavy studentských alternativních projektů. Výstava s názvem A I D prezentující přístup generace mladých architektů k hodnotám průmyslového dědictví v kontextu současného architektonického myšlení se uskuteční od 1. října do 1. listopadu v prostorách Centra současného umění DOX v Praze-Holešovicích.


„Název AID odkazuje nejenom k anglickému termínu pro "pomoc / podpora", kterou bezesporu průmyslové dědictví u nás v posledních letech nutně potřebuje, ale především je zkratkou tří strategií, myšlenkových postupů, které se při konverzi nejčastěji používají - akceptace, intervence, destrukce,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Vorlík. A spoluautor výstavy Tomáš Šenberger dodává: „Konverze je téměř vždy spojena se zásahem do původní stavební substance, ale míra zásahu vychází z podmínek konverze, charakteru a formy ochrany budovy a do značné míry i z vnitřního postoje (agresivity) tvůrce.“
Výstava studentských projektů nového využití industriálních památek je zároveň vyústěním 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009. „Projekty pro výstavu letošního bienále Industriální stopy reagují na nová zadání, k nimž daly podnět aktuální diskuse o ohrožených industriálních stavbách,“ říká Benjamin Fragner, jeden z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy. „Vnímají mezní situaci zanikající průmyslové éry, kterou prožíváme, v níž se před očima z exploatovaného průmyslového objektu stává ohrožený kulturní monument. Zkoušejí, jak se vypořádat s dědictvím, kterému jsme ještě ne zcela porozuměli, kterého se zatím spíš jen s rozpaky dotýkáme. Jeho poznání, pochopení a novému zhodnocení by měly předkládané architektonické vize napomoci.“
Výstavu A I D v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, FA a FSV ČVUT v Praze, VŠUP Praha, FUA TU Liberec ad. Studenti těchto škol vytvořili originální návrhy konverzí celé řady objektů, které na své další využití teprve čekají či čelí definitivní zkáze. Výstava tak nabízí projekty například pro diskutovaný objekt tzv. nuselského mlýna, ledárny v Bráníku, železniční areál v Bubnech, textilku Florian Schmidt v Krnově, nádraží v Ústí nad Orlicí či sladovnu v Českém Těšíně.
Jako protipól výstavy mapující možnosti konverze a uchování industriální dědictví působí další výstava v rámci bienále Industriální stopy Co jsme si zbořili… Výstava i stejnojmenná publikace vydávaná u příležitosti letošního bienále přinášejí smutnou bilanci zaniklých a nenávratně ztracených staveb a areálů průmyslového dědictví, zbořených v uplynulých deseti letech na území České republiky. Publikace vychází v těchto dnech. Výstavu je možné až do 15. října zhlédnout ve Staré kanalisační čistírně v pražské Bubenči.
Součástí bienále Industriální stopy bude ve dnech 9. a 10. října 2009 rovněž dvoudenní odborná mezinárodní konference s názvem Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, která se uskuteční v hlavním centru Bienále, ve Staré kanalisační čistírně. S ohledem na limitovanou kapacitu prostoru čistírny zbývají pro zájemce poslední volná místa. Veškeré detaily rozvětveného programu ve všech zúčastněných městech a přihlášky na konferenci jsou k dispozici na www.industrialnistopy.cz.
Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem a Ekotechnickým museem. Konference je organizována ve spolupráci s British Council. 5. bienále Industriální stopy se koná za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).
Bienále Industriální stopy má také oficiální stránku na síti Facebook, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace a k dispozici je také fotogalerie - viz zde>

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1a, 170 00 Praha 7
www.doxprague.org
 
Otevírací hodiny
Po: 10–18
Út: zavřeno
St až Pá: 11-19
So a Ne: 10–18

Pod záštitou ministra kultury ČR
Pořádají: Výzkumné  centrum průmyslového dědictví při ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
Ve spolupráci: Národní památkový ústav, Stará kanalisační čistírna, British Council, Český národní komitét ICOMOS, statutární města Kladno, Ostrava, Liberec, Žatec, Zlín a Liberecký kraj
Za podpory: Mezinárodní Visegradský fond (IVF)
Partneři: Centrum DOX, Hlavní město Praha
S účastí: Česká národní banka, Národní technické museum, Akademie múzických umění v Praze, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Fabriky.cz
0 komentářů
přidat komentář