Pietní úprava Ďáblického hřbitova V Praze

Vyhlašovatel
Správa pražských hřbitovů

Termín vyhlášení
24.2.2022

Termín odevzdání
st 30.3.2022 12:00

Termín výsledků
30.9.2022

SoutěžeVložil
Markéta Pražanová
Návrh nové pietní úpravy severní části Ďáblického hřbitova – prostoru pro uctívání a vzdělávání v návaznosti na Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje a dalších občanů. Součástí řešení bude také využití a adaptace souvisejících stávajících i nových budov. Předpokládá se jemné a citlivé řešení, které bude respektovat limity vyplývající z právního rámce památkové péče, který se na plochu hřbitova vztahuje (národní kulturní památka), a charakteru hřbitova. Stěžejní architekturu tvoří kubistické objekty: dva vstupní pavilony, vstupní brána a hřbitovní zeď. Navržené řešení by mělo být projednatelné a realizovatelné. Zároveň by mělo být udržitelné ekonomicky i ekologicky.
0 komentářů
přidat komentář