Vyhlášení volby děkana FUA TUL 2016 - 2020

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
19.02.2016 07:05
Akademický senát Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci vypisuje volby na

Děkana Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci pro funkční období  2016 - 2020


V souladu se zákonem č. 111/1998 S., O vysokých školách a se souvisejícími předpisy v platném znění.

Požadavky kladené na uchazeče:
1, Kandidát musí předložit: doklad o vzdělání, koncepci dalšího rozvoje fakulty a doklady o odborné kariéře: profesní životopis, publikační činnost, realizace, akademická kariéra
2, Kandidát musí být navržen členem akademické obce FUA TUL
3, Návrh musí být doložen písemným souhlasem navrženého kandidáta

Harmonogram volby:
1, Uzávěrka odevzdání návrhů kandidátů 6.4. 2016 do 14:00 hodin
2, Osobní představení kandidátů akademické obci 20.4. 2016 od 18:00 hodin
3, Volba děkana v Akademickém senátu FUA TUL 28.4. 2016 ve 14:00 hodin
 
Návrhy kandidátů s požadovanými doklady, podávejte v obálce označené heslem „Volba děkana“  do středy 6. 4. 2016 do 14:00 hodin volební komisi AS FUA TUL, Studentská 2, 461 17, Liberec, k rukám předsedy komise, pana doc. Ing. arch. Jiřího Bučka. Návrh adresovaný předsedovi volební komise lze též odevzdat do rukou JUDr. Daniely Zlevské – tajemnici FUA TUL.

Více informací >


0 komentářů
přidat komentář

Související články