Představení kandidátů na děkana FA VUT pro období 2018-2022

Zdroj
AS FA VUT, Brno
Vložil
Tisková zpráva
14.05.2018 16:10
Brno

Akademický senát Fakulty architektury VUT v Brně svolává na základě usnesení z 9. zasedání AS FA konaného 17. dubna 2018 a v souladu s přílohou Volebního a jednacího řádu AS FA „Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem“ čl. 4 odst. 6

Shromáždění akademické obce FA VUT v Brně

na kterém budou představeni kandidáti na jmenování děkanem FA VUT v Brně pro funkční období 2018 - 2022 a jejich volební programy. Shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2018 ve 13:00 hodin v hlavní aule A310 Fakulty architektury, Poříčí 5, Brno.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články