Veřejná prostranství ve vysokoškolském kampusu v pražských Dejvicích se upraví


Praha - Veřejná prostranství ve vysokoškolském kampusu v pražských Dejvicích se upraví tak, aby byla přístupnější pro studenty i ostatní obyvatele Prahy. Kampus mezi Evropskou ulicí a ulicí Jugoslávských partyzánů v Praze 6 se dočká revitalizace podle koncepce, kterou pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) připravil architektonický ateliér MCA pod vedením Pavly Melkové a Miroslava Cikána. Koncepci v pondělí schválila městská rada.


V kampusu v Dejvicích v Praze 6 mají budovy České vysoké učení technické (ČVUT), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Univerzita Karlova (UK), Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (AV ČR) a Národní technická knihovna. Současná podoba kampusu je ale nevyhovující, stojí ve schválené koncepci. Jednotlivé části veřejného prostranství ve vysokoškolském areálu lidé vnímají jako samostatné, a kampus tak neplní svou roli. Zároveň veřejnost nyní nemá mnoho důvodů areál kampusu navštěvovat a studenti nejsou motivováni tam trávit svůj čas mimo výuku.

Měly by to změnit plánované úpravy. Objekty vysokých škol a knihoven se více otevřou lidem. V jejich přízemí jsou navrženy nové studentské kluby, kavárny a podobně, které podpoří pobytovou funkci kampusu. Před budovami by měla vzniknout pódia, na nichž bude možné pořádat výstavy, přednášky nebo debaty, a představit tak činnost dané instituce. Větší akce se budou moci konat rovněž na ploše s názvem Tabula. Má fungovat jako univerzální venkovní veřejná platforma pro setkávání, která má plnit také symbolickou roli a reprezentovat společný duch kampusu. Ke trávení času v areálu kampusu mají lákat zelené plochy či nové sportoviště.

To, že lidé vstoupili do kampusu, budou signalizovat nová umělecká díla u pomyslných bran do areálu, jednotný mobiliář jako lavičky, osvětlení či stolky a podoba chodníků a silnic. Přednost dostane zvláště pěší pohyb po areálu, proto budou chodníky rozšířené a budou bez bariér přímo navazovat na silnice. Upravena bude dopravní obslužnost, kdy bude omezena možnost parkování v areálu a vzniknou pěší zóny. Nově by tak třeba nemělo být možné parkovat v Technické ulici a zakázaný by měl být vjezd do části Studentské ulice.

V roce 2015 uzavřely ČVUT, VŠCHT, UK, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a NTK s Prahou 6 memorandum, jehož cílem je kultivovat veřejný parter kampusu a rozvíjet v něm vzdělávací a kulturní aktivity. Memorandum schválila Praha a radní zadali v roce 2019, aby IPR zpracoval koncepci revitalizace kampusu. Finální projekt k úpravám kampusu na základě schválené koncepce připraví magistrát ve spolupráci s IPR a pražskou Technickou správou komunikací do roku 2023. O podobě financování revitalizace kampusu v Dejvicích bude magistrát s dotčenými institucemi ještě jednat.
0 komentářů
přidat komentář

Související články